Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokality

Praha, Chomutov 12. 12. 2017 – Chomutovští budou mít od ledna k dispozici nové či rozšířené sociální služby. Například nové byty na půl cesty pro děti z dětských domovů, nízkoprahový klub pro mládež nebo rozšířené dluhové poradenství. Město a další partnerské organizace…
O lokalitě
 • Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získají nové možnosti díky spolupráci mezi fakultou a Agenturou pro sociální začleňování

  Praha, 17. 4. 2018 - Radka Soukupová, pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování, a František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, podepsali dne 13. 4. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Agenturou a Pedagogickou fakultou. Oba zástupci se dohodli, že Agentura a Pedagogická fakulta si budou vzájemně vyměňovat informace, poskytovat konzultace a vytvářet společné postupy při řešení problémů sociálního začleňování.

  Číst dále ...
 • Zástupkyně Evropské komise ocenila přístup k sociálnímu začleňování v Brně

  Praha/Brno, 12. 4. 2018 – Návštěvu Judit Törökné Rózsa, vedoucí oddělení Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise zorganizovala ve čtvrtek 12. dubna Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

  Číst dále ...
 •  

   

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:

   

  Expert/ka - odborný pracovník/ice pro oblast ZDRAVÍ

  Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

  • je lokálním odborníkem na problematiku zdraví v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami v rámci Regionálního centra východ
  • podporuje aktivity na místní úrovni a poskytuje metodickou podporu obcím, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a dalším organizacím usilujících o zlepšení zdraví v sociálně vyloučených lokalitách, včetně programů NNO a MAS
  • poskytuje podporu při přípravě a realizaci projektů zaměřených na zlepšení informovanosti o zdravé výživě a zdravém životním stylu, na pohybové volnočasové aktivity a programy zdravého stárnutí
  • zajišťuje podporu odborné vybavenosti lokálních konzultantů pro realizaci programů a opatření podporujících zlepšení indikátorů zdraví a prevence nemocí přímo v lokalitách
  • bude přímo komunikovat s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a facilitovat jejich sebevyjádření a participaci na změnách v oblasti zdraví
  • v případě vzniklé potřeby se podílí na zadání a realizaci tematických výzkumů nebo průřezových výzkumů; pod vedením experta na monitoring a evaluace zajišťuje spolupráci při hodnocení efektivity

  Požadujeme:
  • vysokoškolské vzdělání sociálního, zdravotního nebo jiného odpovídajícího zaměření
  • základní znalost institucí a aktérů v oblasti zdraví a sociálních služeb
  • zájem pracovat v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit
  • komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu

  Nabízíme:

  • pracovní poměr na DPČ na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu)
  • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
  • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
  • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
  • možnost dalšího odborného vzdělávání
  • odpovídající platové ohodnocení
  • zázemí významné instituce veřejné správy

  Pracoviště: Ostrava/Brno, ochota cestovat dle dohody a potřeby Regionálního centra Východ
  Nástup možný ihned

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mochťák, vedoucí Regionálního centra Východ, tel. 725 001 925, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na lokálního poradce - odborného pracovníka/ci pro oblast ZDRAVÍ“. 

  Aktualizováno 13. 4. 2018

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Základní kariérové poradenství pro učitele“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo učitelství,
  • doložené vzdělání pro výchovné poradce dle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
  • doložená 5 leté odborné praxe v oblasti kariérového poradenství,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech).

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Základní kariérové poradenství pro učitele“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Jak na kariérní volbu“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo učitelství,
  • doložené vzdělání pro výchovné poradce dle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
  • doložená 5 leté odborné praxe v oblasti kariérového poradenství,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech).

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Jak na kariérní volbu“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Kariérové poradenství v rámci inkluzivního vzdělávání“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo učitelství,
  • doložené vzdělání pro výchovné poradce dle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
  • doložená 5 leté odborné praxe v oblasti kariérového poradenství,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech).

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Kariérové poradenství v rámci inkluzivního vzdělávání“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Efektivní komunikace a facilitace na školách“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v magisterském studijním oboru pedagogika, učitelství či psychologie,
  • pedagogická praxe nebo odborná praxe v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách nejméně 5 let,
  • doložené vzdělání v certifikovaném kurzu osvědčující znalost lektorovaného tématu či kurzu akreditovaném MŠMT, který osvědčí znalost lektorovaného tématu,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech.

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Efektivní komunikace a facilitace na školách“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Jak zvládnout komunikaci s rodiči“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v magisterském studijním oboru pedagogika, učitelství či psychologie,
  • pedagogická praxe nebo odborná praxe v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách nejméně 5 let,
  • doložené vzdělání v certifikovaném kurzu osvědčující znalost lektorovaného tématu či kurzu akreditovaném MŠMT, který osvědčí znalost lektorovaného tématu,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech.

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Jak zvládnout komunikaci s rodiči“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Spolupráce s asistentem pedagoga“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání Mgr. v oborech učitelství nebo pedagogika,
  • pedagogická praxe po dobu nejméně 5 let,
  • praktická zkušenost z výuky s asistentem pedagoga po dobu nejméně 5 let,
  • doložené vzdělání v certifikovaném kurzu osvědčující znalost lektorovaného tématu či kurzu akreditovaném MŠMT, který osvědčí znalost lektorovaného tématu,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech).

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Spolupráce s asistentem pedagoga“.

  Číst dále ...
 •  

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

  Lektor na téma „Poradní kruhy pro učitele“

  Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v magisterském studijním oboru v oblasti pedagogických věd (pedagogika, psychologie) nebo příbuzném sociálně vědním oboru (antropologie, sociologie, sociální práce…),
  • doložené vzdělání v certifikovaném kurzu osvědčující znalost lektorovaného tématu či kurzu akreditovaném MŠMT, který osvědčí znalost lektorovaného tématu,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech,
  • pedagogická praxe nebo odborná praxe v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách výhodou.

  Nabízíme: dohodu o provedení práce

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 30. 4. 2018 na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 702 160 093

  V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Poradní kruhy pro učitele“.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
Lokální konzultantka: Ing.Sabina Ludvíková, tel.: 702 159 281 Konzultant inkluzivního vzdělávání: Pavel Košák , tel.: 702 158 826    Město Písek leží 44 km severozápadně od Českých Budějovic, na řece Otava a svou geografickou polohou tvoří bránu do Jihočeského kraje, kterého je součástí. Katastrální…
Lokální konzultantka: Marcela Nosálová, tel.: 720 950 059 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Veronika Šimková, tel.: 720 976 394 Manažerka SPSZ: Martina Blažková, tel.: 606 708 211 Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 950 059

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 976 394

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 606 708 211

  Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je významným dopravním uzlem v regionu a představuje vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je město od září 2017.

  Za sociálně vyloučené lokality ve Valašském Meziříčí lze považovat separované bytové domy ve vlastnictví města, nacházející na  severovýchodním a severozápadním okraji území. Počet sociálně vyloučených osob, či osob v riziku sociálního vyloučení se zde pohybuje okolo čtyř set.

  Ve Valašském Meziříčí se problematikou sociálního vyloučení zabývají mimo jiné tyto organizace: Argo (sociální terénní programy, Charita Valašské Meziříčí (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), Poradna Pod křídly (dluhové poradenství) aj.

  Mezi priority spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování patří zejména oblast vzdělávání. V minulosti bylo ve městě 7 základních škol, z důvodu stále klesajícího počtu dětí školního věku byla k 1. 9. 2007 zrušena základní škola na ulici Zdeňka Fibicha, v současnosti jich tudíž ve městě funguje 6. Mezi hlavní cíle spolupráce v oblasti vzdělávání patří zejména zkvalitňování škol pro potřeby žáků i učitelů; zvyšování míry zapojení žáků do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity a podpora vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou

  Další prioritní sféry spolupráce představují oblasti bydlení, bezpečnosti a prevence kriminality a v neposlední řadě také oblast sociálních služeb.

  V úvodní fázi spolupráce proběhla analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se následně bude zabývat pět tematických pracovních skupin. Ty na základě statistických dat a potřebnosti formulují návrhy opatření pro jednotlivé oblasti, které budou součástí strategického plánu sociálního začleňování na období 2018 až 2020. Ten by měl být zastupitelstvu představen v první polovině roku 2018. Ustavující setkání lokálního partnerství, ze kterého tyto tematické pracovní skupiny vzešly, se uskutečnilo 4. 12. 2017.

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále ……
Lokální konzultantka: Gabriela Chalupníková, tel.: 702 159 401
Lokální konzultant: Pavel Hulec, tel.: 720 982 645 Koordinátorka sociálního rozvoje (Magistrát města Karlovy Vary): Irena Černá Statutární město Karlovy Vary začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na podzim roku 2016 v režimu takzvané vzdálené dílčí podpory. Cílem spolupráce…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Mgr.Tereza Šimonová, tel.: 720 950 061 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková Obec Desná s necelými 3 500 obyvateli leží na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Je velmi spjata s…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Juliána Bindasová, tel.: 725 817 358 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková   Město Smržovka leží v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou. Má více než tři a půl tisíce obyvatel a svou částí…
Lokální konzultant: Eva Kreps, tel.:725 716 500 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Mgr.Hana Franzl   Město Rotava leží 4 km jihovýchodně od správní obce Kraslice v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. K Rotavě je připojena zemědělská a rekreační osada Smolná a bývalá…
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Inspirace

Napsali o nás


//]]>