Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokality

O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Veronika Potocká Tel.:720 982 636

  Město Lanškroun leží v podhůří Orlických hor, na východě Čech nedaleko historické zemské hranice s Moravou. Lanškroun je se svými 10 178 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem s rozvinutou podnikatelskou činností, produkcí elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť. Je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s 22 991 obyvateli.

  Lanškroun uzavřel Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v prosinci 2017 a následně vstoupil do roční vzdálené dílčí podpory. Jako nejpotřebnější byla v Memorandu popsána oblast bydlení a sociálních služeb. Jako objekty s vyšší koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením označilo město v objekty nacházející se v obcích Cotkytle a Luková - Květná spadajících pod správní obvod ORP Lanškroun. V analýze realizované výzkumným týmem Agentury, je situace na obou místech popsána jako stabilizovaná. Terénní výzkum potvrdil jako stěžejní téma spolupráce oblast osob ohrožených ztrátou bydlení. Po provedení výzkumu zástupci města ve spolupráci s dalšími aktéry a s lokální konzultantkou Agentury ustanovili pracovní skupinu bydlení. V této skupině byla definována dílčí témata, jimž se budou ve své práci blíže věnovat. Dále úspěšně proběhly, či jsou plánovány, aktivity na podporu vzdělání, komunikace a zprostředkování pomoci v oblasti sociálních služeb.

  V současné době vstupuje město do druhé poloviny spolupráce v rámci vzdálené dílčí podpory.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
Praha, Chomutov 12. 12. 2017 – Chomutovští budou mít od ledna k dispozici nové či rozšířené sociální služby. Například nové byty na půl cesty pro děti z dětských domovů, nízkoprahový klub pro mládež nebo rozšířené dluhové poradenství. Město a další partnerské organizace…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel.: 702 159 281

  Konzultant inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 158 826 

   

  Město Písek leží 44 km severozápadně od Českých Budějovic, na řece Otava a svou geografickou polohou tvoří bránu do Jihočeského kraje, kterého je součástí. Katastrální území Písek tvoří části Vnitřní město, Budějovické Předměstí, Pražské Předměstí, Václavské Předměstí a Purkratice, žije zde 29 966 obyvatel. Písek je obcí s rozšířenou působností.


  Písek je znám jako studentské město, což pramení ze zdejšího vysokého počtu středních škol, od roku 2003 zde také působí soukromá vysoká škola, Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Město Písek má vybudovanou solidní veřejnou infrastrukturu, jsou zde dvě divadla, kulturní dům, nemocnice, fotbalový stadion a významný zemský plemenný hřebčinec. Písek profituje z rozšířeného turistického ruchu a v posledních letech i z rozšiřující se průmyslové zóny na periferii města, která se podílí na nízké nezaměstnanosti ve městě, která činí 1,9% a ocitá se tak pod celorepublikovým průměrem.


  Analýza GAC definovala v Písku dvě sociálně vyloučené lokality, se kterými se město snaží systematicky pracovat. Na začátku roku 2017 požádalo o pomoc při řešení problematiky sociálního vyloučení Agenturu pro sociální začleňování, přičemž oficiální spolupráce započala na podzim téhož roku. V současné chvíli probíhá v Písku vstupní analýza, která bude sloužit jako podklad pro následné strategické plánování ve městě, mj. pro tvorbu opatření, která napomohou minimalizovat sociální vyloučení v Písku.

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
Lokální konzultantka: Ing.Sabina Ludvíková, tel.: 702 159 281 Konzultant inkluzivního vzdělávání: Pavel Košák , tel.: 702 158 826    Město Písek leží 44 km severozápadně od Českých Budějovic, na řece Otava a svou geografickou polohou tvoří bránu do Jihočeského kraje, kterého je součástí. Katastrální…
Lokální konzultantka: Marcela Nosálová, tel.: 720 950 059 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Veronika Šimková, tel.: 720 976 394 Manažerka SPSZ: Martina Blažková, tel.: 606 708 211 Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 950 059

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 976 394

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 606 708 211

  Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je významným dopravním uzlem v regionu a představuje vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je město od září 2017.

  Za sociálně vyloučené lokality ve Valašském Meziříčí lze považovat separované bytové domy ve vlastnictví města, nacházející na  severovýchodním a severozápadním okraji území. Počet sociálně vyloučených osob, či osob v riziku sociálního vyloučení se zde pohybuje okolo čtyř set.

  Ve Valašském Meziříčí se problematikou sociálního vyloučení zabývají mimo jiné tyto organizace: Argo (sociální terénní programy, Charita Valašské Meziříčí (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), Poradna Pod křídly (dluhové poradenství) aj.

  Mezi priority spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování patří zejména oblast vzdělávání. V minulosti bylo ve městě 7 základních škol, z důvodu stále klesajícího počtu dětí školního věku byla k 1. 9. 2007 zrušena základní škola na ulici Zdeňka Fibicha, v současnosti jich tudíž ve městě funguje 6. Mezi hlavní cíle spolupráce v oblasti vzdělávání patří zejména zkvalitňování škol pro potřeby žáků i učitelů; zvyšování míry zapojení žáků do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity a podpora vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou

  Další prioritní sféry spolupráce představují oblasti bydlení, bezpečnosti a prevence kriminality a v neposlední řadě také oblast sociálních služeb.

  V úvodní fázi spolupráce proběhla analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se následně bude zabývat pět tematických pracovních skupin. Ty na základě statistických dat a potřebnosti formulují návrhy opatření pro jednotlivé oblasti, které budou součástí strategického plánu sociálního začleňování na období 2018 až 2020. Ten by měl být zastupitelstvu představen v první polovině roku 2018. Ustavující setkání lokálního partnerství, ze kterého tyto tematické pracovní skupiny vzešly, se uskutečnilo 4. 12. 2017.

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále ……
Lokální konzultantka: Gabriela Chalupníková, tel.: 702 159 401
Lokální konzultant: Pavel Hulec, tel.: 720 982 645 Koordinátorka sociálního rozvoje (Magistrát města Karlovy Vary): Irena Černá Statutární město Karlovy Vary začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na podzim roku 2016 v režimu takzvané vzdálené dílčí podpory. Cílem spolupráce…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Mgr.Tereza Šimonová, tel.: 720 950 061 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková Obec Desná s necelými 3 500 obyvateli leží na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Je velmi spjata s…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Juliána Bindasová, tel.: 725 817 358 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková   Město Smržovka leží v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou. Má více než tři a půl tisíce obyvatel a svou částí…

Inspirace

Napsali o nás


//]]>