Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokality

Praha, Chomutov 12. 12. 2017 – Chomutovští budou mít od ledna k dispozici nové či rozšířené sociální služby. Například nové byty na půl cesty pro děti z dětských domovů, nízkoprahový klub pro mládež nebo rozšířené dluhové poradenství. Město a další partnerské organizace…
O lokalitě
 • Česká Republika jako premiant boje s chudobou?

  Praha, 15. 6. 2018 – Česká republika se v žebříčcích Eurostatu obvykle pohybuje na čelních pozicích, pokud jde o nízkou míru chudoby a sociálního vyloučení. Podle údajů Českého statistického úřadu z letošního dubna je příjmovou chudobou ohroženou pouze 9,1% Čechů, což řadí ČR na první místo mezi evropskými zeměmi. Je ale skutečnost opravdu tak zářivá?

  Číst dále ...
 • Novým ředitelem Agentury pro sociální začleňování byl jmenován Mgr. David Beňák, DiS

  Praha, 4. 6. 2018 - David Beňák byl k 1. 6. 2018 jmenován ředitelem Agentury pro sociální začleňování.

  Vyrostl v severočeské Bílině, kde ho sama vychovávala jeho nevidomá matka. Kvůli složité ekonomické situaci rodiny začal už při studiích pracovat, a to v oboru, který mu byl odjakživa blízký – v sociální práci. Jeho dětství nebylo jednoduché i v jiném ohledu. Pro svůj romský původ a jako jedno z mála romských dětí v klasické základní škole byl častým terčem šikany. To doplňovaly také pravidelné útoky ze strany členů formujícího se neonacistického hnutí. „Nevzpomínám na to rád. Nejen kvůli šikaně, ale člověk se necítil bezpečně vůbec venku. Skinheadi nás naháněli," říká. 

  Číst dále ...
 • Nový výzkum Agentury pro sociální začleňování se zaměřil na předčasné odchody žáků ze vzdělávání v Ústeckém kraji

  Praha, 24. 5. 2018 - Přestože Česká republika patří mezi pět zemí Evropské unie s nejnižší mírou předčasných odchodů ze škol, počet žáků s nedokončeným vzděláním v posledních letech roste rychleji než v ostatních zemích EU. S cílem postihnout příčiny tohoto jevu provedla Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR výzkum v Ústeckém kraji, který společně s Karlovarským patří k regionům nejvíce zasaženým tímto negativním trendem.

  Číst dále ...
 •  

   

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:

  Lokální projektový poradce/kyně OPZ

  Pracovní náplň projektového poradce/kyně:

  je lokálním poradcem/kyní pro podávání projektů sociálního začleňování do OPZ jak pro členy týmu Agentury, tak pro externí partnery v lokalitách
  mapuje možnosti financování projektových záměru vzešlých ze strategického plánování obcí
  vytváří materiály pro obecní samosprávy a jejich partnery v rámci lokálního partnerství určené pro jejich vlastní projektovou činnost, které obsahují harmonogram aktuálních a chystaných výzev, jejich zaměření, oprávněné aktivity či omezení nákladů a nabízí projektové poradenství při přípravě projektových žádostí
  organizuje informačně edukační akce na lokální úrovni zaměřené na úspěšné čerpání dotací
  úzce spolupracuje s expertem na ESIF z oddělení metodiky a koordinace, dává mu podněty z lokální úrovně k obsahu a zaměření výzev již vypsán

  Požadujeme:

  VŠ/VOŠ humanitního zaměření výhodou
  zkušenost z oblasti přípravy projektů
  orientaci v oblasti projektového poradenství, dotační politiky a implementace projektů
  komunikační dovednosti a flexibilitu
  orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů)
  praxe v oblasti sociálního začleňování je výhodou

  Nabízíme:

  dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 80 hodin měsíčně na dobu určitou do 31. 12. 2020
  práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
  podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
  možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
  odpovídající platové ohodnocení
  zázemí významné instituce veřejné správy

  Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy

   

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


  Kontaktní osoba: Milan Greineder, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 725 741 377


  V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na odborného poradce/kyni OPZ pro Regionální centrum Střed“.

  Číst dále ...
 • Projekt Bezpečný Kolín jako příklad dobré praxe

  Praha/Kolín, 9. 5. 2018 - Agentura pro sociální začleňování zorganizovala ve středu 9. května návštěvu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministra vnitra Lubomíra Metnara v Kolíně. Společně s náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády Martinou Štěpánkovou se přijeli seznámit s fungováním projektu bezpečného města v praxi.

  Číst dále ...
 • Praha, 17. 4. 2018 - Radka Soukupová, pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování, a František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, podepsali dne 13. 4. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Agenturou a Pedagogickou fakultou. Oba zástupci se dohodli, že Agentura a Pedagogická fakulta si budou vzájemně vyměňovat informace, poskytovat konzultace a vytvářet společné postupy při řešení problémů sociálního začleňování.

  Číst dále ...
 • VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU: AKTUALIZOVANÁ VERZE METODIKY

  Praha, 3. 5. 2018 - V souvislosti s vydáním aktualizované verze Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (verze 5.0) dochází k vyhlášení Výzvy pro obce ke spolupráci v rámci 7. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

  Číst dále ...
 • Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen "KPSVL") je realizován od ledna r. 2015 a je nástrojem pomoci obcím a jejich svazkům při začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných zdrojů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. Představuje prověřený komplexní soubor metod a nástrojů, s jejichž využitím Agentura v průběhu zpravidla tříleté spolupráce provází obec od vstupní analýzy a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období.

  Spolupráce Agentury v rámci KPSVL přispívá k systémovým změnám v přístupu k problematice sociálního vyloučení na konkrétním území a směřuje k realizaci místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách. Při spolupráci je kladen důraz na podporu zapojení místních aktérů.

  Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen "Metodika") upravuje činnosti vykonávané Agenturou, Monitorovacím výborem Agentury, krajskými koordinátory pro romské záležitosti a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny v rámci KPSVL; dále uvádí východiska spolupráce s Řídicími orgány OPZ, IROP a OP VVV v rámci KPVSL.

  Aktualizovanou verzí Metodiky (5.0) se řídí spolupráce Agentury s městy, obcemi, svazky obcí a obcemi zapojenými do MAS, které na základě přihlášky přistoupí ke spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) v 7. vlně spolupráce v KPSVL, tedy v době od 4. 4. 2018. Nově je umožněno přijetí aktualizované verze Metodiky (5.0) také obcím, které do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vstoupily v některé z předchozích vln spolupráce (viz Metodika 5.0 (zip; 8.54 MB) , s. 3, odst. 7).

  Mezi podstatné změny, které revidovaná verze Metodiky KPSVL (5.0) přináší, patří zejména umožnění vstupu do KPSVL obcím s nižším počtem obyvatel než 2000 a zavedení tzv. předvstupní vzdálené podpory, v jejímž rámci bude Agentura obcím se zájmem o vstup do KPSVL poskytovat součinnost při zpracování přihlášky.

  Agentura písemně vyrozumí zástupce obcí zapojených do KPSVL o možnosti přijetí aktualizované verze Metodiky a o změnách, které revidovaná Metodika KPSVL přináší; související podporu obcím poskytnou pracovníci regionálních center Agentury v rámci již navázané spolupráce.

  Kontaktními pracovníky Agentury pro dotazy související s implementací Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám jsou:

  ♦ metodička KPSVL (centrální pracoviště Agentury) - Jitka Jahodová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript );

  ♦ metodici a metodičky lokálních intervencí Regionálních center Agentury:

  • RC Střed (pro kraje Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina) - Ivana Hrubá ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Pavel Pech ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
  • RC Východ (kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský) - Markéta Chkheidze ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Lenka Navrátilová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ),
  • RC Západ (kraje Karlovarský, Plzeňský, Ústecký) - Pavla Radová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Jakub Michal ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

  Text výzvy pro obce ke spolupráci v rámci 7. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a text aktualizované verze Metodiky, pravidla pro postup výběru obcí a veškeré další informace naleznete v přílohách.

  Přílohy ke stažení: Metodika KPSVL - AKTUALIZOVANÁ - 4.4.2018 (zip; 8.54 MB)

  Číst dále ...
 • Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování schválil spolupráci s dalšími čtyřmi lokalitami

  Praha, 18. 4. 2018 - Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování schválil minulý týden vstup dalších čtyř lokalit do 6. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Rozhodnutím Monitorovacího výboru se vstup do spolupráce otevřel městům Aš, Jirkov, Fulnek a sedmi obcím z mikroregionu Rozvodí.

  Číst dále ...
 •  

   

  Expert/ka - odborný pracovník/ice pro oblast ZAMĚSTNANOSTI

   

  Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

   

  • koordinuje a rozvíjí poradenské aktivity Agentury v oblasti zaměstnanosti a dávkových systémů, vč. projektového poradenství v těchto oblastech
  • superviduje opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání v sociálně vyloučených lokalitách podpořených Agenturou
  • sleduje a aktivně ovlivňuje vývoj legislativy v dané oblasti zájmu
  • připravuje kvalifikovaná stanoviska k legislativním a koncepčním návrhům
  • spolupracuje s aktéry v oblasti zaměstnanosti, sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek a příslušnými rezorty státní správy, včetně sdílení příkladů dobré praxe
  • realizuje přednáškovou a publikační činnost

   

  Požadujeme:

   

  • vysokoškolské vzdělání sociálního nebo jiného odpovídajícího zaměření
  • orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit
  • zkušenosti s aktivní politikou zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti) a orientaci v systému sociálního zabezpečení (např. zákon o pomoci v hmotné nouzi)
  • znalost problematiky zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách a relevantních opatření v dané oblasti zájmu na území České republiky
  • základní znalost institucí a aktérů v oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání, zájem o problematiku zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek a sociálního podnikání
  • chuť pracovat v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit
  • komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu

   

  Nabízíme:

   

  • pracovní poměr na DPČ (odpovídající 80 hodinám měsíčně) na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu)
  • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
  • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
  • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
  • možnost dalšího odborného vzdělávání
  • odpovídající platové ohodnocení
  • zázemí významné instituce veřejné správy

   

  Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy

   

  Předpokládaný nástup: červen 2018

   

  Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

  Kontaktní osoba: Milan Greineder, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 725 741 377

   

  V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/ku - odborného pracovníka/ci pro oblast ZAMĚSTNANOSTI“.

  Aktualizováno 24. 4. 2018

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále … Archiv…
Lokální konzultantka: Ing.Sabina Ludvíková, tel.: 702 159 281 Konzultant inkluzivního vzdělávání: Pavel Košák , tel.: 702 158 826    Město Písek leží 44 km severozápadně od Českých Budějovic, na řece Otava a svou geografickou polohou tvoří bránu do Jihočeského kraje, kterého je součástí. Katastrální…
Lokální konzultantka: Marcela Nosálová, tel.: 720 950 059 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Veronika Šimková, tel.: 720 976 394 Manažerka SPSZ: Martina Blažková, tel.: 606 708 211 Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je…
O lokalitě
 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 950 059

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 976 394

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 606 708 211

  Město Valašské Meziříčí je součástí okresu Vsetín ve Zlínském kraji. Žije v něm přes 22 tisíc obyvatel, je významným dopravním uzlem v regionu a představuje vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je město od září 2017.

  Za sociálně vyloučené lokality ve Valašském Meziříčí lze považovat separované bytové domy ve vlastnictví města, nacházející na  severovýchodním a severozápadním okraji území. Počet sociálně vyloučených osob, či osob v riziku sociálního vyloučení se zde pohybuje okolo čtyř set.

  Ve Valašském Meziříčí se problematikou sociálního vyloučení zabývají mimo jiné tyto organizace: Argo (sociální terénní programy, Charita Valašské Meziříčí (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), Poradna Pod křídly (dluhové poradenství) aj.

  Mezi priority spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování patří zejména oblast vzdělávání. V minulosti bylo ve městě 7 základních škol, z důvodu stále klesajícího počtu dětí školního věku byla k 1. 9. 2007 zrušena základní škola na ulici Zdeňka Fibicha, v současnosti jich tudíž ve městě funguje 6. Mezi hlavní cíle spolupráce v oblasti vzdělávání patří zejména zkvalitňování škol pro potřeby žáků i učitelů; zvyšování míry zapojení žáků do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity a podpora vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou

  Další prioritní sféry spolupráce představují oblasti bydlení, bezpečnosti a prevence kriminality a v neposlední řadě také oblast sociálních služeb.

  V úvodní fázi spolupráce proběhla analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se následně bude zabývat pět tematických pracovních skupin. Ty na základě statistických dat a potřebnosti formulují návrhy opatření pro jednotlivé oblasti, které budou součástí strategického plánu sociálního začleňování na období 2018 až 2020. Ten by měl být zastupitelstvu představen v první polovině roku 2018. Ustavující setkání lokálního partnerství, ze kterého tyto tematické pracovní skupiny vzešly, se uskutečnilo 4. 12. 2017.

   

  Číst dále ...
Lokální partnerství Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů. Číst dále … Dokumenty Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality. Číst dále ……
Lokální konzultantka: Gabriela Chalupníková, tel.: 702 159 401
Lokální konzultant: Pavel Hulec, tel.: 720 982 645 Koordinátorka sociálního rozvoje (Magistrát města Karlovy Vary): Irena Černá Statutární město Karlovy Vary začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na podzim roku 2016 v režimu takzvané vzdálené dílčí podpory. Cílem spolupráce…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Mgr.Tereza Šimonová, tel.: 720 950 061 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková Obec Desná s necelými 3 500 obyvateli leží na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Je velmi spjata s…
Lokální konzultantka: Mgr.Martina Kučerová, tel.: 720 950 058 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Juliána Bindasová, tel.: 725 817 358 Manažerka SPSZ: Iveta Veselková   Město Smržovka leží v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou. Má více než tři a půl tisíce obyvatel a svou částí…
Lokální konzultant: Eva Kreps, tel.:725 716 500 Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Mgr.Hana Franzl   Město Rotava leží 4 km jihovýchodně od správní obce Kraslice v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. K Rotavě je připojena zemědělská a rekreační osada Smolná a bývalá…
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Inspirace

Napsali o nás


//]]>