Nový Bor

Tisk

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel.: 720 982 650

  Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel.: 720 950 061

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

  Město Nový Bor s takřka 12 tisíci obyvatel leží na severu republiky pod Šluknovským výběžkem na úpatí Lužických hor. Často bývá označován jako město skla a osudy jeho obyvatel jsou se sklářským řemeslem již od přelomu 17. a 18. Století, kdy bylo město založeno, pevně spjaty. Vývoj města byl silně poznamenán II. světovou válkou a poválečným vysídlením Němců. Z proslulého sklářského centra se stalo skoro zapomenuté pohraniční městečko, které muselo svádět těžký boj o návrat zpět k prosperitě.

  Město Nový Bor bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování od ledna 2016. V listopadu 2015 schválili zastupitelé města Memorandum o spolupráci. V březnu 2016 započala práce Lokálního partnerství Nový Bor a založili se čtyři pracovní skupiny Sociální služby a rodina, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný čas, Bydlení. Vytvořila se síť spolupracujících subjektů, kteří společně sestavili Strategický plán sociálního začleňování pro Nový Bor 2017 – 2019 spolu s Místním plánem inkluze. Tyto dokumenty v říjnu 2016 schválilo zastupitelstvo. Spolupráce vstoupila do fáze tvorby projektů vycházejících ze strategického plánu a to za podpory projektového poradenství z Agentury. Na to pak naváže samotná realizace projektů. Mezi tím se pracovní skupiny scházejí i k dalším aktuálním tématům mimo projektové záměry a pořádají se tematické semináře s experty.

  V Novém Boru je několik lokalit, které můžeme považovat za sociálně vyloučené z hlediska koncentrace některých nežádoucích jevů. Dle výzkumu GAC 2015 se počet sociálně vyloučených osob žijících ve zkoumaných lokalitách pohybuje kolem 400. Většina lokalit není prostorově vyloučena, jsou součástí zástavby, a proto se dá počet spíše jen odhadnout. V Novém Boru se tak s geografickou segregací sociálně slabých obyvatel prakticky nesetkáme. Výjimku představuje ubytovna v Severní ulici. Tu lze jako jedinou označit za sociálně vyloučenou lokalitu, případně jeden vícegenerační dům na okraji městské zástavby obývaný romskou rodinou. K nepatrně vyšší koncentraci sociálně slabých na některých adresách sice dochází, nicméně ne v takové míře, aby byla pro sousedství ohrožující, natož aby docházelo k odlivu majority z těchto míst či dokonce k dramatickému poklesu ceny nemovitostí.

  Ve spolupráci s Agenturou vidí město příležitost využít zkušenosti s podobnými problémy v jiných částech republiky, podporu při naplnění strategického plánu sociálního začleňování a následně pomoc při tvorbě projektových záměrů. Výchozím bodem je kvalitní analýza stávající situace, nastavení systému spolupráce mezi městem, státními orgány, školami a neziskovými organizacemi v rámci platformy takzvaného lokálního partnerství

   

  Číst dále ...
Na začátek