Aktuality

Seminář o problematice drogových závislostí ve vyloučených lokalitách ve Frýdku-Místku

Tisk

Frýdek-Místek, 15.10.2014 - V pátek 10. října se ve Frýdku-Místku konal seminář o problematice drogových závislostí ve vyloučených lokalitách. Vystoupili na něm zástupci organizací, které zajišťují terénní služby pro drogově závislé přímo ve vyloučených lokalitách.

„Problematika užívání drog se ve Frýdku-Místku a místních sociálně vyloučených lokalitách jeví jako velmi rozšířená a akutní. S tímto tématem jsme se setkávali prakticky již od začátku spolupráce města s Agenturou," říká lokální konzultantka Agentury pro Frýdek-Místek Marcela Bužgová.

„Jak jednu z možností podpory pro místní organizace a pracovníky městského úřadu jsme se tedy rozhodli uspořádat tento seminář. Pozvali jsme na něj zástupce organizací, které mají zkušenost s přímou prací s drogově závislými ve vyloučených lokalitách, z různých částí republiky. Cílem je seznámit místní pracovníky s tím, jaká jsou specifika takové terénní práce ve vyloučených lokalitách i s tím, jak by měla fungovat spolupráce jednotlivých organizací a města při řešení této problematiky," dodává Marcela Bužgová.

Semináře se zúčastnilo více než tři desítky účastníků z Frýdku-Místku a Ostravy. Byli mezi nimi zástupci městských úřadů, krajského úřadu i neziskových organizací. V dopolední části vystoupili například Martin Strnad z organizace Sananim Praha nebo Markéta Černá ze sdružení Kotec z Chebu. Terénní práci s drogově závislými z mosteckého sídliště Chanov představili pracovníci sdružení Most k naději. Odpolední část byla věnována diskuzi o tématech, které vyvolaly dopolední příspěvky.

V oblasti prevence se nyní ve Frýdku-Místku uskuteční několik dalších aktivit. Už tento víkend se v hale 6. ZŠ Frýdek-Místek uskuteční Fotbalový turnaj vzájemného porozumění. Společně jej pořádají sdružení Vzájemné soužití a Rada sídliště Válcoven plechu Frýdek – Místek – složená ze zástupců obyvatel sídliště Válcoven plechu, kteří se na sídlišti pravidelně scházejí a jednají i se zástupci města o tom, jak se mohou zapojit do zlepšení života na sídlišti i v jeho okolí. Turnaj navazuje na akci SPOLU, kterou na začátku října pořádaly Agentura a sdružení Charita. Její součástí bylo kromě fotbalového turnaje i taneční vystoupení a výroba drobných předmětů a výzdoba Stromu přátelství.

V nízkoprahových zařízeních se do konce roku uskuteční poslední kolo kurzů finanční gramotnosti. Ten je stejně jako ostatní aktivity součástí strategického plánu sociálního začleňování, který městu pomohla ve spolupráci s místními partnery připravit Agentura pro sociální začleňování.

Na začátek