Monitorovací výbor

Tisk

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování je jedním z výborů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která je poradním orgánem vlády. Posláním výboru je komplexně vyhodnocovat činnost Agentury a navrhovat lokality, kde bude Agentura působit.

Výbor sleduje dopad činnosti Agentury na situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Schvaluje také kritéria i samotný výběr lokalit, které se hlásí ke spolupráci s Agenturou, popř. i předčasné ukončení činnosti Agentury v lokalitě.

Statut Monitorovacího výboru byl schválen na zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 23. října 2014 (usnesením Rady č. 9/2014).


Členové Monitorovacího výboru:

 • Horváthová Martina, Bc. (předsedsedkyně Monitorovacího výboru/členka Rady)
 • Čada Karel, Mgr., Ph.D. (výzkumník/Agentura pro sociální začleňování)
 • Kaštovská Zina, Mgr. (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Hančin Peter, Bc. (krajský koordinátor Moravskoslezského kraje)
 • Hrdlička Ferdinand, Ing. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ŘO))
 • Koky Cyril, Mgr., MPA (krajský koordinátor Středočeského kraje)
 • Köttnerová Renáta, PhDr. (krajská koordinátorka Olomouckého kraje/členka Rady)
 • Kováč Miroslav (o.s. FORUM)
 • Lukač Štefan, Mgr. (krajský koordinátor Ústeckého kraje)
 • Petroková Helena, Ing. (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Pospíšil David, Mgr. (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Pospíšil Petr, RNDr. (Svaz měst a obcí ČR)
 • Štern Petr, Mgr. (Byznys pro společnost, z.s.) 

 

Ke stažení:

Statut monitorovacího výboru

Jednací řád Monitorovacího výboru

Na začátek