Klášterec nad Ohří a Vejprty

Tisk

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725 716 500 

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 052 531

   

  Město Vejprty spolupracovalo s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci ve svazku s nedalekým Kláštercem nad Ohří v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

  Vejprty i Klášterec nad Ohří jsou městy Ústeckého kraje. Vejprty leží v Krušných horách v nadmořské výšce 725 m.n.m. Od Německa a německé příhraniční obce Bärenstein jsou odděleny pouze hraničním potokem Polava. V současné době je město centrem horské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, pěší a cyklistický hraniční přechod do Německa. Klášterec nad Ohří leží v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Podle ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 celkem 14 573 obyvatel v Klášterci nad Ohří a celkem 2 839 obyvatel ve Vejprtech. 

  Sociálně vyloučená lokalita je v Klášterci nad Ohří identifikována v ulici Mírová (480, 481), uvedena již v první zprávě GAC z 2006. Lokalita vznikla „řízeným i přirozeným sestěhováním" chronických dlužníků na nájemném u města probíhajícím zhruba od 90. let. Nachází se na vnitřní periferii města obklopena zástavbou výškových obytných panelových budov.  Podle posledního šetření (3/2015) se v této lokalitě fyzicky nacházelo 232 lidí, jednalo se většinou o vícečetné rodiny s velmi úzkými vazbami.

  Sociálně znevýhodnění obyvatelé ve městě Vejprty obývají jednotlivé bytové domy nacházející se v různých částech obce. Všechny domy jsou ve vlastnictví města a jsou umístěné v běžné zástavně, přičemž se jedná o byty snížení a standartní kategorie. Ve městě tak neexistuje typická prostorově vyloučená lokalita tvořená větším počtem domů soustředěných na jednom místě a obývaných sociálně znevýhodněnými obyvateli. Místa obývaná sociálně znevýhodněnými obyvateli vznikaly postupným sestěhováním sociálně slabých obyvatel, kteří neměli dostatek finančních prostředků na placení nájemného v běžných obecních domech. Zhruba 90% těchto „lokalit" tvoří Romové, za jejichž sestěhování stojí, mimo jiné, i určitý tlak ostatních obyvatel domů, ve kterých původně bydleli.

  Vzdálenost obcí  Klášterec nad Ohří a Vejprty je 23 km. Obě města řeší aktuálně obdobné sociální problémy, a pokud budou své postupy v následujících letech koordinovat v rámci jednotného Strategického plánu sociálního začleňování, mohlo by být dosaženo významného synergického efektu. Jedním z cílů spolupráce obou měst je koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování. Spolupráce měst se promítne do tematických oblastí:

  zaměstnanost (úsilí o vytváření nových a udržitelných pracovních příležitostí; prostupného zaměstnání) 

  vzdělávání (sdílení a inspirace při zavádění forem podpory inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ) 

  bydlení (sdílení dobrých praxí a koordinace při řešení bytové otázky) 

  prevence (nastavení optimální sítě sociálních služeb prevence)

  Též podle společného Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 2017 - 2020 (Klášterec nad Ohří, Vejprty, Kadaň) se aktéři snaží společnými cíli, jako udržení stávajících a vznik nových sítí sociálních služeb a zvýšením jejich kapacit, rozvíjet sociální situaci v lokalitách a to především v oblastech práce se seniory, osobami se zdravotním handicapem, osobami ohrožených sociálním vyloučením apod.

   

  Aktualizováno ke dni 25.10.2017

   

   

   

  Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit

Na začátek