Aktuality

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila výsledky evaluace činnosti v pilotních lokalitách

Tisk

26.9.2011, Praha - Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zveřejnila výsledky externí evaluace činnosti ve dvanácti pilotních lokalitách, kde působila od svého vzniku v roce 2008, a Litvínově, kde začala působit od roku 2009. Evaluace vypracovaná firmou SocioFactor s.r.o. je součástí vyhodnocení pilotního fungování Agentury.


Vypracovaná evaluace se skládá ze souhrnné zprávy a ze třinácti samostatných evaluačních zpráv ze všech pilotních měst.

„Tato rozsáhlá analýza potvrzuje, že Agentura pro sociální začleňování se etablovala jako velmi účinný nástroj vládní podpory obcím při sociálním začleňování. O jak významný problém jde aktuálně každý den dokazují zprávy ze severu Čech," říká o zveřejněné evaluaci vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

„Jedním z nejzajímavějších výstupů této evaluace je pro mě část, která potvrzuje, že Agentura je učící se organizací. Znamená to, že i vnější pozorovatel si povšiml, že jsme schopní se poučit z chyb a rozvíjet se. To se odrazilo na spolupráci s městy, která se připojila v letech 2010 a 2011. Práce v nich je mnohem rychlejší a efektivnější," říká ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Evaluace podrobně vyhodnocuje působení v pilotních lokalitách. Popisuje i neúspěšné začátky v roce 2008, i klíčový okamžik znovunastartování prací v roce 2009. „Zklamání z toho, že v roce 2008 do lokalit nesměřovaly slibované prostředky, ovlivnilo podobu následující spolupráce na dlouhou dobu. V každé z pilotních lokalit jsme se dokázali s tímto hendikepem vyrovnat jinak a tomu odpovídají i výsledky práce ve městech. Například v Broumově, Mostě, Chebu, Roudnici nad Labem nebo Litvínově se podařilo nastartovat skutečné změny, které významně proměňují situaci ve vyloučených lokalitách i v jejich okolí," říká Martin Šimáček.

V závěrečném shrnutí analýza mimo jiné uvádí: „Celkově se jedná o užitečnou intervenci, která je poměrně účinná. Činnost Agentury je zacílena správně. Přichází s pojmenováváním a uvědomováním sociálního problému v místě, aktivizuje aktéry lokální sociální politiky, podporuje integrativní přístup jako alternativu k segregačním praktikám. V prostorech obcí se začalo více plánovat a pracovat systematičtěji a koordinovaněji. O sociálních problémech se hovoří otevřeněji a hledají se řešení."

Evaluace však zároveň kritizuje především nepřipravenost vstupu do lokalit a potřebné metodiky v roce 2008. Analytici negativně hodnotí i to, že pilotní obce byly motivovány především finančními přísliby nikoli potřebou zavádět integrační opatření. Zpráva Agentuře doporučuje i zvýšení návaznosti na místní potřeby lokalit, v nichž působí.

Evaluace byla vytvářena od konce března tohoto roku po dobu čtyř měsíců prostřednictvím 15 individuálních rozhovorů, skupinových rozhovorů se 40 účastníky a dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 176 respondentů. „Při vypracovávání evaluace jsme systematicky sbírali data především mezi těmi, kterých se úzce dotýkala činnost Agentury v místech, kde působila. Konkrétně tedy šlo především o strukturované rozhovory s členy lokálních partnerství, které Agentura v každém místě, kde působí, zakládá, a o rozhovory se zástupci vedení obcí a měst, kde Agentura působila," popisuje metodu sběru dat Daniel Topinka ze společnosti SocioFactor s.r.o..

Pilotními lokalitami, v nichž Agentura působila od roku 2008, byly: Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava, Roudnice nad Labem, Holešov, Břeclav, Cheb, Most, Šluknovsko, Ústí nad Labem a Litvínov.

Vysvědčení pro Agenturu

V závěrečném shrnutí autoři evaluace hodnotí jednotlivé kategorie školními známkami. V oblasti relevance cílů a priorit na potřeby místních aktérů a informací získaných ze situační analýz dostala Agentura známku 3-. Hodnocení efektivity působení Agentury je v analýze rozděleno na efektivitu podmínek vstupu Agentury do lokalit, kde byla Agentura oznámkována známkou 3, a výstupů, kde bylo hodnocení lepší a Agentura získala známku 2. V oblasti dopadů na místní situaci získala Agentura známku mezi 2- a 3, v oblasti dopadů na integrační politiky 2 a v oblasti dopadů na sociálně vyloučené 2- až 3. Účinnost Agentury, při které byl poměřován vztah mezi cíli a výstupy byl ohodnocen známkou 2-. Celková užitečnost celé intervence Agentury, ve které byly brány v úvahu dopady, výstupy a účinnost byla ohodnocena taktéž známkou 2-.

Více informací:

Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
Tel.: 777 787 974
Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ke stažení:

- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 – Souhrn výsledků za lokality (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Brno (SocioFactor, s.r.o., 2011) 
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Broumov (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Břeclav (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Holešov (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Cheb (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Jesenicko (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Litvínov (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Most (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Přerov (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 – Roudnice nad Labem (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 – Slezská Ostrava (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Šluknovsko (SocioFactor, s.r.o., 2011)
- Evaluace v Lokálních partnerstvích 2008-2010 - Ústí nad Labem (SocioFactor, s.r.o., 2011)
Na začátek