Aktuality

Bude se rekonstruovat bývalá školka v Rotavě na volnočasové centrum? Rodiče přišli diskutovat se zástupci města, děti si užily zábavné odpoledne.

Tisk

Rotava/Praha, 13. 9. 2018 – V zahradě Slovanského domu v Rotavě proběhlo setkání rodičů a dětí se zástupci města, Agentury pro sociální začleňování a nestátních neziskových organizací. Během akce s názvem „Prázdniny ještě neskončily" se dospělí seznámili se záměrem na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy, která bude využívána jako zázemí sociálních služeb a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, i s dalšími návrhy, které chce město uskutečnit v následujících třech letech.

„Naší vizí je vybudovat volnočasové centrum ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP, Policií ČR, školami, s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími klíčovými aktéry a tím podpořit vytvoření sítě volnočasových možností pro děti našeho města a rozvoj takových aktivit, které napomohou ke zlepšení situace všech obyvatel města Rotavy," řekl na úvod starosta Rotavy Ing. Mgr. Miroslav Šůs.

Diskusi vedení města s občany moderovali zástupci Agentury pro sociální začleňování, se kterou město dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Využili pro ni metodu World Café, která spočívá v rozdělení diskutujících do menších skupinek, jež pak prezentují své poznatky před všemi účastníky. Cílem bylo zjistit, jaké názory mají obyvatelé Rotavy na vznik volnočasového zařízení pro mládež, co by podle nich mělo nabízet a jak by mělo vypadat?

Z debat vyplynulo, že občané mají o vznik volnočasového centra jednoznačný zájem a že někteří jsou ochotni nabídnout své dovednosti a volný čas pro zajištění jeho aktivit. Poptávka podle nich bude zejména po volnočasových kroužcích v centru, ale důležitá je také možnost získat nové kamarády a výchova ke vzájemnému respektu v kolektivu.

„Je skvělé, že se vedení radnice zajímá o náš názor. Jako matka dvou dětí budu za možnost posílat děti do organizované aktivity moc ráda," uvedla jedna z účastnic debaty.

Kromě World Café proběhlo i diskusní fórum na téma Ideální škola, určené dospělým i dětem. Účastníci diskutovali o vzdělávání jako cestě k budoucí prosperitě města. Děti mohly svou představu ideální školy nakreslit.

Celé odpoledne se tak neslo ve znamení diskusí, neformálních rozhovorů a také her, soutěží a sladkých odměn pro děti. Občané diskutovali s představiteli města, se zástupci jednotlivých odborů městského úřadu a škol, ale také bezpečnostních složek a neziskových organizací, které v obci poskytují sociální služby. Děti si procvičily kreativitu v rámci tvůrčích dílen a shlédli prezentaci Městské policie a místních hasičů. O uvolněnou atmosféru se postarala kapela klientů nízkoprahového zařízení organizace Člověk v tísni a na závěr došlo i na opékání vuřtů.

„Veřejná setkání jsou pro činnost Agentury v lokalitách, se kterými spolupracuje, velmi důležitá. Nelze totiž zavádět opatření na podporu sociálního začleňování bez přímého zapojení těch, kterých se týkají. Mám radost, že se toto setkání opravdu vydařilo," uzavřela Adéla Srbecká, lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování.

 

Na začátek