Aktuality

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Tisk

Praha, 29. 3. 2018 - Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání.
V každém centru podpory je vám k dispozici krajský metodik. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem nebo si s ním v konzultačních hodinách domluvit osobní schůzku. 


Jednotliví krajští metodici zprostředkovávají poradenství v těchto oblastech:
• legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření
• speciální a sociální pedagogika
• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
• vzdělávání dětí/žáků nadaných, s odlišným mateřským jazykem
z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami
• primární prevence rizikového chování
• etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie
• komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy
• management školy
• a další

 

Zajímají vás zkušenosti, doporučení či názory lidí z praxe?

Přijďte na některý z informačních seminářů ke společnému vzdělávání. Centra podpory je pořádají několikrát ročně a jsou zdarma.
Kontakty na centra podpory a přehled aktuálních akcí naleznete na webu www.inkluzevpraxi.cz.

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, je spolufinancován EU.

Na začátek