Napsali o nás

Chomutov rozšířil nabídku sociálních služeb

Tisk

Město a široká síť partnerských organizací od ledna letošního roku zajistily širší nabídku sociálních služeb. Úspěšné projekty, s jejichž realizací pomohou finanční prostředky z Operačního programu zaměstnanost, přinášejí do Chomutova více než 70 milionů korun.

 

„Osm projektů města a organizací, které podpořila také Agentura pro sociální začleňování, zajistí v nejbližších třech letech nejen rozšířenou nabídku sociálních služeb, ale přinesou i nová pracovní místa,“ sdělil náměstek primátora Jan Mareš.

Organizace Člověk v tísni se prostřednictvím projektu Cesta ven zaměřuje na zmírnění dopadů sociálního vyloučení. Pracovníci pomáhají lidem se všemi problémy, které mohou vést k sociálnímu vyloučení nebo jinému ohrožení jednotlivce i rodiny.

Podporu a pomoc při resocializaci najdou také odsouzení po propuštění z výkonu trestu nebo ještě ve výkonu, pokud po propuštění chtějí žít v Chomutově. Spočívá konkrétně v pomoci při řešení dluhů, zprostředkování dávek, zlepšení rodinných poměrů, zajištění bydlení a podobně. Služeb může využít kdokoli, důležitý je však zájem o řešení.

Mladým lidem pomůže k novému startu do života projekt Byty na půl cesty, který v Chomutově realizuje organizace K srdci klíč. Přechodné poskytnutí bydlení je určené lidem mezi osmnácti a šestadvaceti lety, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě jiná zařízení pro děti a mládež. Kromě bydlení samotného zajišťuje projekt i navazující činnosti, jako je sociálně terapie, poradenství či pomoc při uplatňování práv.

Odborné sociální poradenství, právní informace i právní zastoupení dostanou oběti násilí z nenávisti v poradně Justýna, kterou provozuje organizace In IUSTITIA. Díky pracovníkům poradny se obětem dostane vyšší podpora a zlepší se jejich přístup ke spravedlnosti. Poradna dokáže pomoci s přípravou různých právních dokumentů, se zprostředkováním psychoterapie, s jednáním na úřadech a v mnoha dalších oblastech.

Klub Esprit, který provozuje spolek Masopust, pomáhá lidem s duševním onemocněním již třetím rokem. Nyní ke svým činnostem přibral ještě projekt Nacházím cestu, který podporuje začleňování sociálně vyloučených osob, jejichž životní situace je navíc komplikována duševním onemocněním. Těmto osobám pomohou pracovníci například při hledání zaměstnání, získávání informací a dovedností v oblasti finanční gramotnosti a v dalších činnostech. Lidé budou moci v klubu Esprit navštěvovat různé kurzy, skupinová setkání, zdravotní cvičení, arteterapii či muzikoterapii. Dále jim bude k dispozici počítač s internetem pro vyhledávání informací nebo při hledání zaměstnání.

Nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vzniklo na sídlišti Zahradní v rámci projektu s názvem Pomoc chomutovským občanům, který realizuje Oblastní charita Most. Zařízení je určené pro osoby ve věkové skupině 15 až 26 let, které v klubu nejen smysluplně tráví volný čas, ale také dostanou pomoc při volbě vhodného oboru na střední škole nebo učilišti, při vstupu na pracovní trh po studiu, ale také se jim dostane sociálně terapeutické podpory.

Podporu z programu Evropské unie získal také projekt Sociálních služeb Chomutov s názvem Poradíme vám. Ten se bude zaměřovat na poradenství pro osoby, které se dostaly do problémů s dluhy, řeší insolvencí, mezilidské vztahy, dědictví a podobně. Velký přínos projektu je v jeho prevenci. Jejím výsledkem bude schopnost osob, které se dostanou do problémů opakovaně, řešit je prioritně samostatně.

Také město samotné uspělo s žádostí o dotaci na projekt v sociální oblasti. Prostřednictvím odboru sociálních věcí bude realizovat projekt Zajištění terénní sociální práce v Chomutově na podporu sociálního bydlení, dluhové problematiky a ohrožených rodin. Pod složitým názvem projektu se skrývá pomocná ruka sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým lidem hlavně ze sídlišť Písečná, Kamenná, Březenecká a Zahradní. Hlavní cíle projektu jsou zjištění problému, motivace, pomoc a podpora jednotlivců a rodin nacházejících se v obtížné životní situaci, která je vylučuje z běžné společnosti nebo ohrožuje sociálním vyloučením. Projekt přinese takzvané sociální bydlení, tedy čtyři desítky sociálních bytů.

Lidé s jakýmkoli druhem závislosti najdou pomoc v poradně Světlo Chomutov, kterou provozuje organizace Světlo Kadaň. Služba je určená pro osoby ohrožené některou závislostí, například pro toxikomany, alkoholiky, patologické hráče a podobně. Služby poradny jsou určené také rodinným příslušníkům závislých osob. Cílem projektu je formou poradenství a nácviku naučit rodinné příslušníky adekvátně řešit problém ze závislosti blízké osoby, zabránit relapsu osob abstinujících a motivovat uživatele k vyléčení závislosti.

Všechny organizace, které nové i stávající projekty a služby realizují, mezi sebou spolupracují, seznamují se s novými skutečnostmi a plní společný cíl – zlepšení kvality života všech obyvatel města. Pro rok 2018 připravují neziskové a příspěvkové organizace města opět ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování další tři projekty. „V takzvaně uzavřené výzvě budeme podávat další tři projekty za zhruba 30 milionů korun. Ty jsou spojeny s investičními záměry, na které budeme čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Prostě v tomto směru nespíme a nezahálíme,“ doplnil náměstek primátora Jan Mareš.

 

Článek vyšel v Chomutovských novinách

Zdroj:https://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/noviny/--Chomutovske-noviny-c.-12.pdf

 

 

Na začátek