Aktuality

Agentura pro sociální začleňování pomohla Karlovarským s nastavením systému sociálního bydlení

Tisk

Praha, Karlovy Vary, 11. 12. 2017 – Metodickou pomoc při přípravě systému dostupného bydlení a při zahájení komunitní práce, které pomohou stabilizovat sociální situaci ve městě a okolí; to si od Agentury pro sociální začleňování „objednalo“ Statutární město Karlovy Vary. Po roce spolupráce jsou kromě systémových opatření připraveny i konkrétní projekty, které pomohou lidem získat dostupné bydlení a také kompetence potřebné k udržení bydlení. Například finanční gramotnost.


„Agentura pro sociální začleňování nám zajímavým postupem pomohla analyzovat a definovat problémy v oblasti dostupného bydlení. Novou optikou jsme se podívali i na příčiny těchto problémů, což nám umožňuje nastavovat daleko efektivnější řešení. V neposlední řadě nám kolegové z agentury zprostředkovali zajímavé příklady řešení odjinud, kterými jsme se inspirovali,“ shrnul primátor města Ing. Petr Kulhánek zkušenost s Agenturou pro sociální začleňování na bilanční schůzce.

Výsledkem roční spolupráce ASZ a Karlovarských jsou kromě pracovního týmu, který bude soustavně monitorovat a vyhodnocovat situaci v oblasti sociálního bydlení, také dva projekty, jež experti ASZ pomohli pro město získat. „S pomocí agentury se nám podařilo získat více než tři miliony korun na podporu potřebné terénní práce, vzdělávací aktivity a další systémová opatření,“ doplnil primátor Petr Kulhánek. Další finanční prostředky převyšující 4,5 milionů korun získala jedna z místních organizací na podporu komunitní práce.

Agentura pro sociální začleňování poskytovala městu Karlovy Vary po dobu jednoho roku tzv. vzdálenou podporu, která se, na rozdíl od Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, zaměřuje jen na pomoc v dílčí oblasti související se sociálním vyloučením.

„V rámci vzdálené podpory nabízíme obcím a městům podrobné kvantitativní i kvalitativní zmapování daného problému, abychom měli skutečně dobré analytické podklady pro další práci. Poté pomáháme ve městě propojit všechny aktéry, kteří mají s danou oblastí co do činění, a to včetně aktivních občanů. S nimi hledáme příčiny problémů a navrhujeme jejich řešení,“ vysvětlil Michal Kratochvíl, vedoucí regionálního centra ASZ pro severozápadní Čechy.  „Znáte-li rozsah problému a jeho příčiny a víte-li, že jinde se problém daří úspěšně řešit, není pak pro aktéry složité formulovat opatření i pro jejich město,“ dodal.

Agentura pro sociální začleňování, Regionální centrum pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj v současné chvíli poskytuje podporu celkem 21 městům či obcím, o přístupu ke spolupráci jedná s dalšími. „Ve většině případů se jedná o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, který je pro obce výhodnější. Jeho součástí je totiž možnost podávat žádosti o dotace do uzavřených výzev ESF, které jsou vypisovány právě pro žadatele spolupracující s ASZ v tomto režimu,“ uvedl na závěr vedoucí regionálního centra Michal Kratochvíl.

 

Na začátek