Aktuality

Obyvatelé žďárského sídliště diskutovali o sousedském soužití

Tisk

Žďár nad Sázavou, 28. 11. 2017 – Na ždárském sídlišti Stalingrad se ve čtvrtek 12. října sešli obyvatelé takzvaných svobodáren s místostarostou Josefem Klementem a dalšími zástupci města a institucí odpovědných za sociální oblast. 

Veřejné setkání se zaměřilo na řešení sousedského soužití, zapojování občanů do vytváření koncepce bydlení ve městě nebo např. na vznik funkce domovníka - preventisty na svobodárnách.

 

Setkání spoluorganizované Agenturou pro sociální začleňování, facilitovala lokální poradkyně Agentury Jiřina Mázlová. Zpočátku se nejvíce diskutovalo o hlučném chování dětí a dospělých na chodbách a v okolí domu, kouření ve společných prostorách a nezamykání domovních dveří.

 

Příčiny shledávali nájemníci domů zejména v nedostatečné kapacitě bytů a vysoké koncentraci problémových nájemníků v některých domech. Navrhovali změnit strukturu nájemníků rozstěhováním do jednotlivých domů a také zřídit prostor pro trávení volného času dětí. „...tady je 40 dětí v jednom domě, a to pak nemůžete chtít, aby se zamykaly dveře," poznamenala jedna z účastnic.

 
Dalšími body k představení a diskuzi byla opatření, vyplývající ze Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou, který byl vypracován ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Místostarosta Josef Klement představil záměr vytvořit novou koncepci bydlení ve městě, a zároveň vyzval občany, aby se tvorby přímo zúčastnili. Výzvu účastníci přijali pozitivně, navrhovali možná opatření a zajímali se o možnosti, jak se zapojit.

 

Princip prostupného bydlení shrnul místostarosta takto: „...my bychom chtěli vytvořit sociální bydlení na časově omezenou dobu. Lidé, kteří splňují požadavky, což je samozřejmě dodržování domovního řádu či placení nájemného, postoupí na ten další schodek, opět časově omezený, například na dobu dvou let a pak se posunou zase na další stupeň bydlení. Finále je, aby se tito lidé posunuli do běžného komerčního nájmu."


V lokalitě bude od ledna 2018 zřízena také funkce domovníka – preventisty. Občané živě diskutovali o jeho roli, a jestli má domovník pocházet přímo z lokality, či nikoli: „...domovník nemůže být člověk, kterej tu bydlí, kterej je s každým příbuznej..., protože ty lidi ho sežerou..." vyjádřil se  jeden z diskutujících. Jiný se naopak domníval, že pokud bude domovník schopen řešit s konkrétními nájemníky problémové situace, může být i místní. „Ten člověk by měl jednak sbírat potřeby tady, a třeba i sám řešit, a to nejenom v tomto objektu, ale na všech svobodárnách," doplnil místostarosta.


Celé setkání proběhlo v poklidném a konstruktivním duchu. Město chce v této praxi pokračovat a bude dbát, aby obyvatelé sídliště byli pravidelně a s dostatečným předstihem na podobná setkání zváni. Na příštím setkání, na jaře příštího roku, budou účastníci také seznámeni s výstupy z jednání.

 

Veřejná setkání s občany jsou jedním z nástrojů pro oblast bydlení naplánovaných v rámci Strategického plánu sociálního začleňování. Cílem tohoto opatření je, díky komunikaci s občany a jejich zapojení do procesu zlepšování kvality života všech obyvatel Žďáru 3.


„Poděkování patří nejen obyvatelům lokality, kteří se aktivně zapojili do diskuse, ale také pracovníkům Agentury pro sociální začleňování, kteří nám pomáhají v komunikaci s místními obyvateli a řešením problematiky sociálního vyloučení ve Žďáře nad Sázavou," dodává místostarosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátek