Aktuality

Valašské Meziříčí zahájilo spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování

Tisk

Valašské Meziříčí, 27. 10. 2017 - Valašské Meziříčí jako druhé město ve Zlínském kraji navázalo spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Během tříleté spolupráce to městu může přinést až několik desítek milionů korun na zlepšování životních podmínek místních obyvatel. S plánováním konkrétních opatření se začne v závěru tohoto roku.

Na dokumentu, který bude obsahovat plán opatření řešících zejména problémy lidí s nízkými příjmy, začnou pracovat zástupci města, valašskomeziříčských institucí a organizací, pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování, již během několika málo měsíců. První setkání lokálního partnerství, které bude za zpracování strategického materiálu zodpovědné, se plánuje na přelom letošního listopadu a prosince.

Po podpisu memoranda o spolupráci, ke kterému došlo v letošním srpnu, začíná vznikat analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se pak budou zabývat čtyři tematické pracovní skupiny. Ty na základě statistických dat a potřebnosti formulují návrhy opatření pro jednotlivé oblasti. Plán sociálního začleňování, který připravují v menších pracovních skupinách právě členové lokálního partnerství, se proto zaměří např. na bydlení, sociální služby, bezpečnost, ale také na vzdělávání.

„Problémy sociálního vyloučení zažívá velká část občanů - čím dál častěji mladí lidí, rodiče samoživitelé i senioři. Většina opatření strategického plánu sociálního začleňování, na kterém s městem a místními organizacemi budeme pracovat, tak bude směřována na všechny, co potřebují pomoc, nikoliv výlučně na specifické lokality," uvedl ředitel vládní Agentury Radek Jiránek.

„Všechny projekty budou navrženy tak, aby klienti zvládli své problémy vyřešit sami. Bude-li potřeba pomoc od instituce, stane se tak rychle a efektivně, aby byl účinek dlouhodobý a klienti se na úřady dále nespoléhali. Vše je tvořeno na principu záchranné sítě, která má člověka uchránit před pádem na úplné dno a pomoct mu postavit se opět na vlastní nohy," uvedl místostarosta Josef Vrátník.

Může jít například o projekty na posílení a provázání sociálních služeb, rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi, řešení bytové situace a ubytoven ve městě, ale i o projekty na podporu základních škol v zavádění opatření kvalitního vzdělávání a další.

Valašské Meziříčí se tak připojilo k více jak stovce obcí a měst, která spolupracují s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

Na začátek