Aktuality

Agentura pro sociální začleňování se zúčastnila vzdělávacího festivalu Eduspace

Tisk

Brno, 19. – 20. 5. 2017 - Dva dny plné nových trendů ve vzdělávání, setkávání s předními českými i zahraničními experty, diskuzí, workshopů a bohatého doprovodného programu. To je multižánrový vzdělávací festival Eduspace. Klíčová témata ve vzdělávání se probírala v Brně 19. - 20. května a Agentura pro sociální začleňování byla u toho.

Dvoudenní festival se konal na několika místech Brna. Tematicky byl festival rozvržen do čtyř oblastí souvisejících se vzděláváním: rodina, umění, podnikavost a inspirace. V rámci panelu Rodina a vzdělávání, který se věnoval otázce nejlepší podpory každého dítěte v rámci jeho vzdělávání, vystoupil i zástupce Agentury pro sociální začleňování a přední český odborník na téma inkluzivního vzdělávání Vladimír Foist, dále také zahraniční experti Monique Fletcher z USA a Heikky Ervast z Finska, Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády z MŠMT, Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Tomáš Hruda z organizace Education Republic. V rámci diskuze panelisté mimo jiné hovořili o tom, jakou roli hraje vzdělávání v životě.

„Vzdělávání je to, co má člověk v sobě. Jak se chová, jak přemýšlí, jak jedná, když zapomene všechny vědomosti, a na to bychom neměli zapomínat,“ říká Vladimír Foist z Agentury pro sociální začleňování.

„Vzdělávání není cíl, ale nástroj, abychom vedli smysluplný život. Každý by si měl zvolit svůj specifický cíl,“ dodává Tomáš Hruda z Education Republic.

Monique Fletcher, zahraniční expertka na inkluzivní vzdělávání, řekla: „Vždy je důležité zohlednit potřeby všech žáků a děti a rodiče zapojit do celého vývoje. My k tomu využíváme tzv. focus group, které jsou funkčním nástrojem participace.“

Na závěr diskuze náměstek Fidrmuc shrnul debatu slovy: „Důležité je podporovat společnost, ve které si váží jeden druhého, a která není rozdělena. Každé dítě je v něčem jedinečné, a proto je důležité rozvíjet jeho talent v bezpečném a soudržném prostředí.“

V odpoledním programu festivalu Agentura pořádala odborný panel, kde se diskutovalo o probíhajících výzkumech na poli inkluzivního vzdělávání, odborníci z akademické obce a jednotlivých projektů hovořili zejména o cílech těchto výzkumů, legislativních překážkách a hlavních výzkumných prioritách.

 

 

Na začátek