Aktuality

O životě na kadaňském „Céčku“ diskutovali lidé s vedením města

Tisk

Kadaň, 17. 5. 2017 – O radostech i strastech života na sídlišti „C“ diskutovali ve středu večer jeho obyvatelé s vedením města. Setkání, které zorganizovala městská samospráva společně s Agenturou pro sociální začleňování, se uskutečnila v „Šuplíku“, tedy v prostorách nově zrekonstruovaného areálu Domova dětí a mládeže.

V rámci neformálního odpoledne a večera plného her, soutěží, vuřtů a sladkých odměn pro děti mohl každý občan diskutovat s nejvyššími představiteli města a se zástupci některých odborů městského úřadu. O uvolněnou atmosféru setkání se postarala kapela Bunch of Folks, kterou – stejně jako občerstvení pro účastníky – zajistilo město Kadaň.

Občané v podvečerní moderované diskusi ocenili úpravu zeleně, dostatek parkovacích míst i činnost asistentů prevence kriminality. Naopak vyjádřili nespokojenost se sousedským soužitím v některých místech a absencí dětského hřiště a místa pro setkávání. Lidé však nejen hodnotili, ale sami se zapojili do hledání řešení na zmíněné problémy. Vedení města například navrhli pomoc při úpravě prostředí před domy a projevili zájem o pravidelná setkávání nejen se zástupci města, ale i s ostatními obyvateli sídliště. „Věřím, že to, co jsme společně vymysleli, lepšímu životu na Céčku určitě pomůže,“ uvedla jedna z účastnic akce.

„Byl jsem mile překvapen, kolik aktivních občanů se akce zúčastnilo a všem touto cestou děkuji. Podařilo se nám zmapovat problémy obyvatel Céčka, vztahy a soužití na sídlišti, ale podařilo se nám i projednat možné varianty řešení, do kterých zapojíme i veřejnost“, uvedl starosta města pan Jiří Kulhánek. Město Kadaň bude se všemi podněty obyvatel sídliště pracovat. Starosta Kulhánek již po ukončení debaty přislíbil, že se zasadí o pravidelnost setkání, při kterých bude možné sdílet své názory, zajištění domovníků do některých domů, úpravu zeleně a podporu sousedských zahrádek či zajištění přístupu na hřiště u DDM Šuplík i o víkendech. Úplný souhrn podnětů občanů spolu s vyjádřením města bude v nejbližších dnech dostupný na webových stránkách města Kadaně.

Diskusi vedení města s občany moderovali zástupci Agentury pro sociální začleňování, se kterou město dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Využili pro ni metodu World Café, která spočívá v rozdělení diskutujících do menších skupinek, jež pak prezentují své poznatky před celým plénem. Cílem metody v tomto případě bylo zjistit, jak se žije obyvatelům sídliště, co je trápí, co se jim na sídlišti naopak líbí, případně jaká navrhují řešení. „Metoda World Café je pro takováto setkání velmi vhodným nástrojem a po včerejšku můžeme říci, že se osvědčila i v Kadani“, uvedla Pavla Radová, metodička Regionálního centra Agentury pro sociální začleňování pro severozápadní Čechy.

Město Kadaň dlouhodobě usiluje o zlepšení života na kadaňských sídlištích a podporu komunitního života místních obyvatel, pro který buduje vhodné podmínky – zde například zajištěním vhodných prostor pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Veřejná setkání s obyvateli Kadaně v podobném duchu jako na sídlišti „C“ budou pokračovat. Před prázdninami jsou plánovaná ještě dvě: 31. 5. na sídlišti „B“ v areálu místní ZŠ Sluníčková a 14. 6. na sídlišti „D“ v areálu místní ZŠ Na Podlesí. Obyvatelé těchto sídlišť se tak mohou těšit na obdobný kulturní program i zábavné odpoledne pro děti, jakého se tentokrát účastnili obyvatelé sídliště „D“.

Na začátek