Aktuality

Zastupitelé města Nový Bor řekli „ano“ navrženým řešením sociálních problémů

Tisk

Nový Bor, 27. 10. 2016 – Nový Bor má ode dnešního dne strategický plán sociálního začleňování. Při včerejším hlasování jej podpořila většina zastupitelů. Město se v následujících několika letech intenzivně zaměří na pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Na nové aktivity požádá o 120 milionů korun z evropských dotací.

Strategický plán sociálního začleňování a jednotlivé projekty, které na něj budou navazovat, v následujících třech letech pomohou zlepšit pracovní uplatnění přímo v Novém Boru. Plán například počítá s podporou místních sociálních podnikatelů. Plán si mimo jiné klade za cíl snížit míru zadlužení a zmírnit dopady probíhajících exekucí, ale i zlepšit nepříznivou sociální situaci některých rodin.

„Mezi opatření, která plán slibuje uskutečnit, patří například navýšení počtu bytů určených pro sociální bydlení nebo zajištění související terénní sociální práce,“ upřesňuje lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Veronika Simonová. „Plán myslí také na prohloubení možností vzdělávání a trávení volného času pro místní děti a mládež, které vnímáme jako klíčové.“

„Snahou města je problémům předcházet. K tomu by měly přispět služby pro naše obyvatele v oblastech jako bydlení, vzdělávání nebo zaměstnanost,“ říká místostarostka Nového Boru Stanislava Silná a dodává: „Zároveň je možné chápat novou strategickou koncepci sociálního začleňování jako příležitost pro další rozvoj města“.

Díky plánu budou v následujících letech město i místní neziskové organizace a další partneři, kteří se na jeho vypracování podíleli, moci podávat žádosti o finanční podporu pro rozvojové aktivity. „Je to jedinečná šance, jak využít prostředky ze strukturálních fondů a koordinovaně a zásadně situaci v lokalitách i jejich okolí zásadně změnit," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Schválený plán bude zveřejněn na webových stránkách města (www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/socialni-zaclenovani/) během měsíce listopadu.

Nový Bor začal s Agenturou pro sociální začleňování spolupracovat od letošního ledna. Ta v současné době působí v rámci Koordinovaného přístupu v 41 lokalitách.

Na začátek