Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Frýdek-Místek řeší problémy chudých lidí

Tisk E-mail

Frýdek-Místek, 26.8.2014 - Spolupráce města Frýdek-Místek s vládní Agenturou pro sociální začleňování má po téměř 14 měsících řadu konkrétních výsledků. Na jedné z ubytoven probíhá doučování dětí, bylo podpořeno předškolní vzdělávání, zdravotní stav lidí z vyloučených lokalit pomáhá řešit zdravotně-sociální pomocnice.

Město začalo s Agenturou pro sociální začleňování spolupracovat na začátku července 2013. Dnes již ve městě funguje řada nových služeb a aktivit, které z této spolupráce vzešly. Na jedné z frýdecko-místeckých ubytoven, která byla pro tyto účely zřízena, probíhalo během školního roku skupinové doučování dětí. Zapojili se do něj studenti gymnázia i veřejné správy. Doučování bude pokračovat i v tomto školním roce.

Rozeběhl se také projekt „Pojďte do školky". Pro společnost Člověk v tísni jej zajišťuje Sdružení sociální asistentů. V rámci projektu probíhá mapování stavu předškolního vzdělávání ve Frýdku-Místku, uskutečnily se dva kulaté stoly, a byla navázána spolupráce s centrem Pramínek a MŠ Beruška.

Více než půl roku působí ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách zdravotně-sociální pomocnice. Jejím cílem je přispět ke zlepšení zdravotního stavu jejich obyvatel. „Pracuji s lidmi, u kterých život v chudobě a ve špatných podmínkách k bydlení, má negativní dopad na jejich zdravotní stav. Jde například o těhotné ženy a matky po porodu, o děti nebo o mladé, se kterými řeším prevenci užívání návykových látek nebo rizika předčasného rodičovství," říká Aranka Obodová, která pracuje jako zdravotně sociální pomocník. „Pomáhám také zlepšit komunikaci mezi rodiči a lékaři, nebo při jednání s pojišťovnami," dodává.

Od dubna funguje ve Frýdku projekt finanční gramotnosti v nízkoprahových zařízeních. Jeho cílem je dostat k dětem a mladým lidem informace o tom, jak hospodařit s vlastními penězi a jak předcházet zadlužení. Děti se tak v nízkoprahovém zařízení Kosťa dozvěděli třeba, jak vypadá smlouva, co podepisovat a co nepodepisovat i to, jak snadno se podpisem nevýhodné smlouvy mohou dostat do velkých potíží.

Ve Frýdku-Místku také fungují dva asistenti prevence kriminality, kteří napomáhají zajištění bezpečnosti a udržování pořádku v ulicích.

Výše uvedené aktivity vycházejí ze Strategického plánu sociálního začleňování ve Frýdku-Místku pro roky 2014-2016, který Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s místními partnery pomohla městu Frýdek připravit. Navržený plán na svém včerejším jednání přijali zastupitelé města.

Na základě tohoto plánu budou ve Frýdku v nejbližší době vznikat další aktivity. „Připravujeme projekt, díky němuž bychom mohli nechat zrekonstruovat objekt, který by byl zázemím pro další sociální služby, na podzim se rozběhne projekt Příležitost dělá zaměstnance, který by měl podpořit místní obyvatele při hledání práce," vyjmenovává další plány lokální konzultantka Agentury Marcela Bužgová.

Pokračovat budou i pravidelná setkávání s obyvateli vyloučených lokalit, při kterých se obyvatelé dozvídají například o možnostech spolupráce s úřadem práce nebo mohou navrhovat, co by chtěli v místě, kde žijí zlepšit a do jakých aktivit se případně sami zapojí. Tato setkávání jsou součástí pilotního projektu, ve kterém si krajský úřad ověřuje možné přínosy komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Více informací:

Marcela Bužgová, lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování

Tel.: 775 058 127


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>