Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Dobré praxe sociálního začleňování se představily na mezinárodní konferenci

Tisk E-mail

Praha, 23. 3. 2017 – Na podporu sdílení fungujících opatření sociálního začleňování uspořádala Agentura pro sociální začleňování (ASZ) ve čtvrtek 23. 3. 2017 mezinárodní konferenci na téma Dobré praxe sociálního začleňování. Na akci představila síť dobrých praxí, kterou společně s obcemi a neziskovými organizacemi rozvíjí.

 

„Síť dobrých praxí není jen o vzájemné inspiraci mezi lidmi, kteří přišli s inovativním řešením sociálních problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Je to také o větší efektivitě a úsporách při zavádění nových opatření – opatřeních, která se ukázala v terénu jako přínosná a jejich postupy jsou přenositelné. Cíleně takové projekty vyhledáváme, podporujeme i ověřujeme. A ty, které se osvědčí, se snažíme přetvářet v systémová opatření na celonárodní úrovni,“ říká k dnešní konferenci Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

V prostorách Galerie Kavárny Louvre se tak díky Agentuře sešli zástupci měst, obcí a neziskových organizací a navzájem si předávali zkušenosti, které v boji se sociálním vyloučením mají. O své know-how se přijel podělit i slovenský kulturní antropolog Mgr. Alexander Mušinka, který se dlouhodobě věnuje situaci Romů na Slovensku. Dalším hostem byla Mgr. Miriam Kanioková z Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro romské komunity a zástupkyně americké ambasády Helena Markusová.

Jako první dostal na konferenci slovo ředitel ASZ Mgr. Radek Jiránek, který hovořil o tom, proč jsou dobré praxe v procesu sociálního začleňování důležité. Dále následovalo představení vybraných dobrých praxí. Zazněl vždy jeden příklad za každou z deseti oblastí, do kterých jsou dobré praxe rozděleny: zaměstnanost a sociální podnikání, sociální bydlení, rodinná politika, management dluhů a oddlužování, komunitní práce a participace, vzdělávání a volný čas, zdraví, sociální služby, bezpečnost a prevence kriminality, společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Praktické rady a tipy zaznívaly i mimo prezentace z pódia, když účastníci sdíleli své zkušenosti se sociálním začleňováním při neformálních diskuzích.

Dobré praxe se sbírají z území celé České republiky. Podle analýzy sociálně vyloučených lokalit1, která byla provedena v roce 2015, žije dnes více než sto tisíc Čechů v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Mnoho obcí proto klade důraz na boj proti vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit a snaží se tento problém aktivně řešit. V některých případech dobré praxe realizují přímo obce, v ostatních úlohu realizátora zastávají neziskové organizace.

Rozvoj sítě dobrých praxí i dnešní akce jsou součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>