Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Děti by měly ve třídě spolupracovat a vzájemně si naslouchat

Tisk E-mail

seminář se sestrou Cyril seminář se sestrou Cyril

Praha, 20. 9. 2017 - Upřímnost, svoboda, láska a vnitřní motivace k práci. Principy na kterých jednaosmdesátiletá řádová sestra Cyril Mooney postavila filosofii vzdělávání v indické Kalkatě. Postupem času se její vize o fungování vzdělávacího systému přemístila do dalších částí světa, včetně České republiky. Spolek Škola Cyril Mooney se nyní snaží do školních osnov zakotvit zásady hodnotového vzdělávání.

Ve dvaceti letech se vypravila z rodného Irska do indické Kalkaty, kde začala učit na elitní dívčí škole Lareto Sealdah. Později se stala ředitelkou a v této funkci setrvala dlouhých 35 let. Během tohoto období vybudovala sestra Cyril ze  školy pro vrchní vrstvu inkluzivní instituci, v níž se vzdělávaly  všechny děti společně – z bohatých rodin, chudých rodin, děti hendikepované a děti mnoha různých náboženství.  Postupem času školu navštěvovalo 50 % z chudých rodin a 50 % dětí z bohatých rodin, tím veškeré rozdíly mezi dětmi škola smazala.

„Začlenění dětí do tamních škol představuje v Indii velice palčivou otázku. Polovina všech dětí na světě, které nenavštěvují školy, totiž pochází právě z indického subkontinentu. Je tedy zapotřebí vymyslet účinné strategie, jak tyto děti přitáhnout do škol a rozvinout tak jejich potenciál. Mezi nimi mohou být budoucí lídři, politici, vědci, lékaři a další významné osobnosti,“ zmiňuje sestra Cyril.

Celý systém, aby fungoval, vyžaduje hlavně vzájemnou spolupráci školy, rodičů a pedagogů v atmosféře založené na upřímnosti, svobodě, respektu, vnitřní motivaci a vzájemné pomoci. Vzájemná pomoc se vyznačuje zejména tím, že starší děti učí a věnují se těm mladším, tím pádem se každému dostává individuálního přístupu dle jeho konkrétních potřeb.

Podle sestry Cyril je dnešní systém příliš založený na soutěživosti. „Děti by hlavně měly mít motivaci soutěžit samy se sebou. V našich školách nehraje roli, jestli je někdo lepší než druhý. Podstatné je, že dítě udělalo určitý pokrok. Certifikáty tak udělujeme dětem, jež se zlepšily z 20 % na 30 %, stejně jako z 80 % na 90 %,“ dodává řádová sestra.

Hodnotové vzdělávání, jak už je patrné z celého názvu, se snaží v dětech probudit hodnoty, které si každý člověk nosí v sobě. „Snoubí se v nás hodnoty rozumu a hodnoty srdce. Jistě si dovedeme představit, co se skrývá pod pojmem hodnoty rozumu. Každý touží po autě, domě, slávě, prestiži či moci. Dětem však musíme rovněž ukázat hodnoty, které mají širší společenský dopad. Před námi jsou výzvy, jimž budou děti vystavovány, a měly by se učit, jak nebýt k těmto výzvám lhostejný. Znamená to, že musí poznat svobodu, zodpovědnost, přátelství, ocenění, spolupráci, lásku, upřímnost nebo například odpuštění,“ vysvětluje sestra Cyril Mooney.    

Škola Cyril Mooney v České republice

Škola vznikla v České republice v roce 2015 a nechala se inspirovat vzdělávacím přístupem indické školy, kterou sestra vede. Snaží se o to, aby se děti ve škole cítily dobře a šťastně a vnímaly rozmanitost kolem nich.

Učitelům základních škol nabízí semináře, které jsou akreditované MŠMT. Prostřednictvím vzdělávání pro budoucí pedagogy spolupracuje také s vysokými školami. V současné době se jedná o Masarykovu univerzitu v Brně a Olomouckou teologickou fakultu. Také veřejnost může využít příležitosti seznámit se s filosofií hodnotového vzdělávání prostřednictvím akcí pro veřejnost.

„Myslíme si, že zásady hodnotového vzdělávání jsou univerzální a bylo by možné je využít i pro neškolské prostředí“, říká zakladatelka a předsedkyně spolku Linda Jandejsková.

Bližší informace o všech seminářích a aktivitách české školy Cyril Mooney se dozvíte na stránkách http://www.skolacyril.org/

 

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>