Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Další dvě města z Koordinovaného přístupu schválily strategické plány sociálního začleňování

Tisk E-mail

Brno/Kraslice, 1. 4. 2016 - Na svém březnovém jednání přijali brněnští a krasličtí zastupitelé novou koncepci sociálního začleňování. Důležitou oblastí, na které se shodují v Brně i Kraslicích, je sociální bydlení a potřeba systémové změny v jeho pojetí, kterou ve strategiích navržené kroky a na ně navazující projekty mají naplnit.

Schválené strategické plány sociálního začleňování pro období 2016 – 2019 v Brně i Kraslicích přináší nejen opatření v podobě projektů, ale i taková, která se týkají změn postojů, způsobu řízení i legislativních úprav na úrovni obce v oblasti sociálního začleňování. Oba dva strategické dokumenty staví na lepší a větší provázanosti a spolupráci klíčových aktérů sociálního začleňování, ale i dalších místních institucí a podniků.

Brno i Kraslice jsou zapojeny do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování spolupracují v rámci takzvané třetí vlny.

Strategický plán sociálního začleňování 2016 – 2019 města Brno

Zastupitelstvo města Brno v úterý 15. března odsouhlasilo přijetí Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019. Tato strategie obsahuje systémové změny v koncepci sociálního bydlení i sociální práce, ve vzdělávání či prevenci s cílem umožnit lidem na hranici chudoby kvalitnější život. Brno je prvním městem v republice, které takové opatření přijalo.

Navrhovaný koncept sociálního začleňování pomůže ohroženým jedincům vyřešit tíživou situaci. Dosáhnout by se toho mělo v první řadě nalezením vhodného bydlení pro rodinu či jedince, což povede k postupnému řešení dalších problémů. Pomoc bude adresná a nedojde tak k plýtvání financemi na náklady spojené s bydlením v ubytovnách či azylových domech vlastněných soukromníky. Mimo vyřešení bytové tísně bude kladen důraz i na děti vyrůstající v rizikové skupině, vedle snahy zpřístupnit jim vzdělání půjde také o oblast prevence. Celkem se strategie zaměřuje na pět oblastí, kterými jsou bydlení, strategie vzdělání, zaměstnanost, prevence a integrace cizinců.

Identifikovali jsme problém, který ve městě je a který chceme řešit. Hledali jsme pro to vhodné nástroje, které jsme našli a nyní je vyzkoušíme. Doufáme, že do určité míry posuneme náhled na řešení těchto problémů i řešení samotné," uvedl Martin Freund, uvolněný zastupitel pro sociální začleňování, který má projekt na starosti. Domnívám se, že pomoc těmto lidem je v zásadě i pomoc celé společnosti. Jen sociálně kohezní společnost, kde není mnoho lidí, kteří se ocitají na samotném dně společenského žebříčku, může být funkční. A to nejen z hlediska kvality života a společného soužití, ale i z ekonomického hlediska," vysvětlil společenské dopady přijaté strategie Martin Freund.

Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 800 milionů korun, z nichž se většinu město pokusí získat z evropských fondů. Tato částka bude rozdělena a její polovina bude určena na neziskové organizace, které se znevýhodněnými lidmi pracují.

www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/zastupitelstvo-mesta-brno-prijalo-strategii-socialniho-zaclenovani/

Strategický plán sociálního začleňování 2016 – 2019 města Kraslice

Systémové změny v pojetí sociálního bydlení a větší provázanosti úřadu práce s místními zaměstnavateli, novými sociálními podniky, vzděláním i sociální prací – to vše přináší nová komplexní strategie pro období 2016 - 2019. Na svém březnovém jednání ji přijali zastupitelé města Kraslice. Pro schválení strategického dokumentu přitom hlasovalo všech 15 přítomných zastupitelů.

Strategický plán sociálního začleňování a jednotlivé projekty, které na něj budou navazovat, v následujících třech letech pomohou zlepšit pracovní uplatnění přímo v Kraslicích, zvýšit kvalifikaci a pracovní zkušenosti nezaměstnaných. Plán si mimo jiné klade za cíl snížit míru zadlužení a zmírnit dopady probíhajících exekucí, ale i zlepšit nepříznivou sociální situaci některých rodin. Mezi opatření, která plán slibuje realizovat, patří například navýšení počtu bytů určených pro sociální bydlení a zajištění související terénní sociální práce. Plán myslí i na snížení dopadu užívaní drog a prohloubení možností vzdělávání a trávení volného času pro místní děti a mládež.

Na zajištění vhodného sociální bydlení má navazovat sociální práce s celými ohroženými rodinami. V oblasti vzdělání pak mají ze strategie profitovat všechny děti, nejen žáci ze sociálně vyloučených skupin. Kromě rekonstrukce a vybavení dílen jsou do škol naplánovány další opatření jako asistenti, volnočasový klub, doučování, aktivity pro rodiče a veřejnost,“ říká Michal Kandler z Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, který s městem na přípravě dokumentu spolupracoval, a dodává: „Přímo v Kraslicích by dle plánu také mohly vzniknout dva menší sociální podniky, kde by se zaměstnanci, kteří přicházejí z evidence Úřadu práce, měli postupně seznamovat s pracovním prostředím, získávat pracovní návyky, procházet „ochutnávkami“ různých profesí a rekvalifikacemi a připravovat se na přechod na běžný trh práce.

Předpokládané náklady strategie mají činit až 55 miliónu korun. Více než 90% z této částky chtějí Kraslice získat z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Věda, vzdělávání a výzkum a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Denisa Dubšová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která je za město Kraslice zodpovědná za přípravu a realizaci plánu, k tomu dodává: „Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude průběžně revidován a aktualizován. Orgány města i veřejnost budou o postupu plnění plánu, jakož i o všech navrhovaných úpravách pravidelně informovány.“

Na vypracování plánu se podíleli zástupci města, škol, úřadu práce, místních podnikatelů i neziskových organizací, které zde působí.

www.kraslice.cz/m/obcan/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-mestskeho-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/?ftshow=591#msg591


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>