Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Příklady dobré praxe

Bruntál: Vzhůru do práce!

Tisk E-mail

„Půl roku jsem nebyl registrovaný na úřadě práce, neměl jsem práci, školu jsem nedokončil, nevěděl jsem, jaké to pro mě může mít důsledky. Díky pracovnicím z komunitního centra LIGA jsem teď na úřadě v evidenci a snažím se najít si zaměstnání," říká šestnáctiletý Patrik.Žije v Bruntále, krásném městě mezi horami a vodou, které je ale bohužel známé i vysokou mírou nezaměstnanosti a počtem sociálně vyloučených lidí. Město se rozhodlo tuto situaci zlepšit prostřednictvím rozsáhlého projektu s názvem „Podpora sociální integrace v Bruntále", který připravilo v rámci spolupráce s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

Patrik je jedním z klientů komunitního centra LIGA o.p.s. které v rámci tohoto projektu v Bruntále vzniklo. Další z klientů tohoto centra si s pomocí jeho pracovnic podal žádost o rekvalifikaci. Do třetice můžeme zmínit dívku, které zdejší pracovnice pomohly vyřídit studijní stipendium. Díky němu si zvýší kvalifikaci a vzrostou její šance uplatnit se na trhu práce.

Když lidé vidí výsledky

V komunitním centru probíhají i další aktivity. Konaly se zde například besedy na téma „Kam po ukončení školní docházky" a „Dluhy, půjčky v rodině" „Všechny aktivity, které v rámci tohoto projektu probíhají, hrají v oblasti sociálního začleňování znevýhodněných osob velmi důležitou roli. Jde například o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhové a pracovní poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo fungování azylového dům pro rodiny s dětmi," uvádí Markéta Brziaková, která je zaměstnaná na městském úřadu města Bruntál jako koordinátorka integračních procesů města. „Je potřeba uvědomit si, že lidé ze sociálně vyloučených lokalit, na které se projekt zaměřuje, se potýkají s vícečetnými problémy. Často se ocitají ve spirále zadlužení, chybí jim pracovní návyky, vzdělání, kontakt se společenským prostředím, jsou zoufalí, nedůvěřiví v sebe samé i své okolí a je potřeba učinit několik dílčích kroků, než se podaří dostat je na trh práce," dodává.

Vedle samotné sociální práce mohou místní díky tomuto projektu využít i různé aktivizační činnosti. Zájemci tak mohou navštěvovat hudební kroužek nebo ergo (pracovní) terapie. „Ty se vyznačují tím, že dávají klientům řád, smysl pro pravidelnost, udržují je v kontaktu s aktivním životním stylem a celkově podporují činorodost, rozvoj pracovních návyků a dovedností," popisuje tuto aktivitu Markéta Brziaková. Tyto činnosti také rozvíjí komunikační a organizační dovednosti, schopnost řešit konflikty, schopnost zdolávat překážky. „Když za sebou lidé vidí konkrétní výsledky, něco vyrobí, udělají skladbu, uspořádají koncert, pomůže to i zvýšit jejich sebevědomí," doplňuje Markéta Brziaková.

Navzdory obavám a úzkostem

Důležitou roli v projektu mají i terénní programy pro mládež ohroženou návykovým chováním, které zajišťuje sdružení OPEN HOUSE o.p.s. Jeho pracovníci již pomohli najít zaměstnání třem klientům a dvěma dalším pomohli řešit problémy s bydlením. Pracovníci sdružení pracují s klienty dlouhodobě a snaží se s nimi především vytvořit důvěryhodný vztah. „Drogy jsem užíval pravidelně, neřešil sem práci, bydlení, dluhy, ničil jsem si zdraví. Teď se mi daří rok abstinovat i díky podpoře pracovníků z OPEN HOUSE. Je pro mě důležitý být s nimi stále v kontaktu, mluvit s nimi o vztahu k drogám, o tom jak to mám teď, protože vím, jak je těžký přestat a jak je jednoduchý se k drogám znovu vrátit. V současnosti mi pracovníci pomáhají najít práci, je to těžké, ale bez jejich podpory bych to asi nezvládal vůbec," vypráví jeden z klientů sdružení, který si nepřál být jmenován. „Služby drogové prevence OPEN HOUSE mají často ztíženou situaci. Většina rozhovorů probíhá na ulici, klienti se jsou mnohdy nespolehliví podezřívaví, úzkostní a nebo mají obavy z prozrazení. Dostat právě tyto klienty zpět na trh práce je mnohdy téměř nadlidský úkol. O to větší radost máme, když se to v některých případech podaří," dodává Markéta Brziaková.

Podrobnější informace o projektu „Podpora sociální integrace v Bruntále", který je financovaný z programu OPL ZZ najdete na webových stránkách města Bruntál.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>