Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Alena Otajovičová: Pomáháme chudým lidem zvednout se ze dna

Tisk E-mail

Nové Sedlo, 18.3.2013 – V březnovém čísle Novosedelských listů vyšel rozhovor s lokální pracovnicí Agentury v tomto městě Karlovarského kraje.

 


Od začátku tohoto roku spolupracuje město s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Vedli jsme rozhovor s lokální pracovnicí této Agentury Alenou Otajovičovou, která bude v našem městě po dobu tří let působit. Popisuje, s čím Agentura do Nového Sedla přichází a s čím může městu pomoci.

Co má přesně na starost Agentura pro sociální začleňování?

Agenturu pro sociální začleňování bych vám nejlépe přiblížila jako profesionální organizaci, která se zabývá poradenstvím obcím a městům v tom, jakým způsobem mohou řešit problémy lidí žijících v dlouhodobé chudobě, s nízkým vzděláním a často i odstřiženi od centra města a služeb v bytech nebo domech s nízkou kvalitou. V Agentuře pomáháme obcím a městům, které mají zájem tuto situaci řešit, aby tento problém detailně poznaly. Se zkušeností z řady dalších měst z celé České republiky nabízíme i možnosti konkrétních řešení. Do řešení těchto problémů se snažíme zapojovat všechny relevantní subjekty, které s těmito lidmi v místě pracují – od sociálního odboru, úřadu práce, přes zástupce škol, policie a neziskových organizací. Těm všem, včetně města, pomáháme při přípravě projektů a získávání financí na jednotlivé aktivity. Město taková spolupráce nestojí ani korunu, spolupráci podmiňujeme zájmem města o řešení situace a pravidelnou a aktivní komunikací a spoluprací. Informace z terénu pak přenášíme na státní úroveň jednotlivým ministerstvům a zapojujeme je do připomínkových řízení při vzniků jednotlivých zákonů.

Co máte na starost vy jako lokální konzultantka Agentury?

Já jako lokální konzultantka mám na starosti řízení všech uvedených procesů zde v Novém Sedle. Budu zde pravidelně k dispozici všem partnerům, kteří se přihlásí ke spolupráci, budu připravovat a vést jednání Lokálního partnerství, které zde sestavíme, budu se podílet na výběru a přípravě projektových žádostí. Pomůžu pro Nové Sedlo sestavit plán na nejbližší tři roky, jak konkrétně při řešení těchto problémů postupovat.

Jaký na vás udělalo naše město dojem, když jste jej poprvé prošla?

Město se zdá být velmi klidné a hezké. Když jsem jím procházela poprvé, místní na mě byli velmi milí a ochotně mi ukazovali cestu. Moc dobře mi nebylo na vlakovém nádraží, ale při své práci hodně cestuji, takže jsem na podobná místa, jako je zdejší podchod a nádraží, zvyklá i odjinud. Líbí se mi velké množství zahrádek. Těším se, až město poznám ještě podrobněji, včetně místních obyvatel.

S čím Agentura pro sociální začleňování do města přichází?Co mu může přinést?

Konkrétní příklady jsem uvedla již v první odpovědi. Obecně je naším cílem hlavně to, abychom napomohli tomu, aby zde všechny místní subjekty, které pracují se sociálně slabými a jejich dětmi, kvalitně a intenzivně spolupracovaly. Aby každý neřešil problém jen na svém písku, ale aby o sobě věděli, pravidelně se setkávali a využívali zajímavé postupy, které se již osvědčily jinde.

Co se již ve městě odehrálo za první měsíc, kdy zde působíte?

V lednu jsem se setkávala se zástupci výše uvedených organizací a subjektů. Snažím se také získávat podrobné informace o aktuální sociální situaci v Novém Sedle, o hlavních problémech, které zde lidé řeší, včetně těch nejchudších obyvatel. Radní a zastupitele jsem již informovala o možnostech prvních takzvaných „rychlých projektů", které můžeme městu pomoci připravit.

Co si můžeme představit pod „rychlým projektem"?

Díky nim je možné za přispění Agentury získat finance na uhrazení některých sociálních služeb. Většinou je to možné z dotací Evropské unie. Z nich je možné hradit například vybudování centra pro děti a mládež, do kterého je bezplatný vstup a mohou do něj chodit děti ze všech sociálních vrstev. Tyto prostředky je možné využít jen do konce června tohoto roku a proto je třeba o přípravě takového projektu rozhodnout velmi brzy a také s ní brzy začít. Zda tuto možnost bude chtít využít, je teď na vedení města.

Jak bude spolupráce Agentury s městem v nejbližší době pokračovat?

Sestavíme tu skupinu, kterou označujeme jako Lokální partnerství. Jeho členové se budou pravidelně scházet. Budeme společně hledat možnosti řešení jednotlivých problémů města - nejčastěji tedy těch, které se týkají obyvatel ve složitější sociální situaci. Byla bych ráda, aby se k nám dostávaly podněty i od samotných obyvatel Nového Sedla, včetně těch, kteří se nachází ve zmíněné složité sociální situaci. Rozdělíme si v rámci Lokálního partnerství role, kdo si kterou oblast bude moci vzít na starost, a co v ní bude moci podniknout.
Já poté budu nápomocná při získávání peněz na tyto kroky z různých dotačních titulů a fondů.

Jak Vás tedy mohou občané oslovit, když budou chtít vědět více o činnosti Agentury nebo budou mít konkrétní návrhy?

Na webových stránkách Agentury jsou kontakty na všechny zaměstnance Agentury a zároveň jsou tam informace o činnosti Agentury v dalších městech v celé republice.
Stránku naleznete na adrese www.socialni-zaclenovani.cz. Najdete na ní i řadu příkladů toho, že i lidé, u kterých se jejich situace mohla zdát neřešitelná a beznadějná, se při poskytnutí jisté podpory dokázali zvednout ze dna a dnes již žijí mnohem lépe.

Bohumila Bůžková

Rozhovor byl uveřejněný v březnovém čísle Novosedelských listů (03/2013).

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>