Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách ukončí působení na Jesenicku

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – K poslednímu červnu tohoto roku ukončí vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách své působení v regionu Jesenicka. Bude však partnerům v případě potřeby poskytovat podporu s projektovými žádostmi nebo podávanými projekty. Rozhodli o tom na včerejším zasedání členové Monitorovacího výboru Agentury.

„Na Jesenicku bude na konci června dokončen standardní tříletý proces práce Agentury v lokalitě. Na jeho konci stojí strategický plán sociálního začleňování, fungující platforma spolupracujících subjektů a projekty, které naplňují potřeby uvedené v plánu. Do konce června budou podány všechny rozsáhlé projekty, součástí jednoho z nich je i zřízení pozice koordinátora inkluze, který bude zajišťovat další chod vzniklého partnerství," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Jesenicko bylo jednou z pilotních lokalit Agentury, kde začala působit od svého vzniku v roce 2008. Do platformy lokálního partnerství se zde zapojilo celkem 26 subjektů včetně obcí sdružených do mikroregionů Javornicka, Jesenicka, Zlatohorska a Žulovska.

Na bázi této platformy vznikl dokument s názvem Strategický plán lokálního partnertsví Jesenicko pro roky 2010-2012. Z něj vychází příprava řady rozsáhlých projektů, které již byly nebo brzy budou podány.

Tyto projekty v případě schválení podávaných žádostí přinesou Jesenicku následující prostory a služby na podporu sociálního začleňování: nové nízkoprahové zařízení v obcích Mikulovice a Kobylá nad Vidnavkou, rekonstruovaná komunitní centra na Javornicku a Žulovsku nebo azylové bydlení v Javorníku a Jeseníku. Fungování každého prostoru bude zajištěno dalšími doprovodnými projekty, které zajistí financování potřebných sociálních služeb. Vzájemně na sebe navazující projekty v celém regionu vytvoří ucelenou síť, která zajistí komplexní podporu sociálně vyloučeným obyvatelům Jesenicka.

„Velkou prioritu vidíme právě v komplexnosti celé sítě. Proto budeme usilovat o to, aby byly ve zbývající době fungování Agentury na Jesenicku schváleny pokud možno všechny navrhované projekty. Každý chybějící kamínek by ve výsledné mozaice provázaných projektů citelně chyběl," zdůvodňuje význam sítě projektů lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Martina Mařáková.

Více informací: Martin Šimáček, tel. 777 787 974

Strategický plán lokálního partnerství Jesenicko na roky 2010 až 2012 je ke stažení zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-jesenicko/strategicky-plan-lokalniho-partnerstvi-jesenicko/download

Inspirace

Napsali o nás


//]]>