Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách bude v Břeclavi působit až do konce roku 2012

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 - Vládní agentura prodlouží své působení v Břeclavi ještě o rok a půl. Rozhodl o tom na včerejším jednání Monitorovací výbor Agentury.

Díky zájmu všech partnerů i samotného města i rozhodnutí samotné Agentury mohl Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách rozhodnout o pokračování ve společné práci spolu s dalšími partnery na programech sociálního začleňování až do konce roku 2012.

„Ve městě je řada perspektivních oblastí spolupráce. Od nástupu nové lokální konzultantky v červnu loňského roku je vidět velký kus odvedené práce i velká chuť partnerů v práci pokračovat. Velká změna nastala i po komunálních volbách, kdy je cítit mnohem silnější podpora radnice k činnosti Agentury. Proto jsme velmi rádi, že se v Břeclavi budeme moci podílet na přípravě dalších klíčových opatření v oblastech bydlení, zaměstnanosti i sociálních služeb," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Břeclav je jedním z pilotních měst, ve kterých Agentura zahájila svou práci v roce 2008. Krátce poté zde sestavila takzvané lokální partnerství – platformu sdružující sedm subjektů aktivně vystupujících v oblasti sociálního začleňování. Jsou jimi: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, město Břeclav (zejména odbor sociálních věcí a odbor školství), úřad práce Břeclav, zástupce odboru školství Jihomoravského kraje, o.s. IQ Roma servis, Oblastní Charita Břeclav, Apoštolská církev, Royal Rangers, Probační a mediační služba v Břeclavi, aj.

Agentura v Břeclavi vycházela z dokumentu Strategie integrace romské populace v Břeclavi vypracovaném v roce 2008 firmou GAC. Dosud zde nebyl dokončen strategický plán lokálního partnerství. Ten má být předložen ke schválení Radě města v březnu 2011.

Lokální konzultantka se zde podílí na přípravě rozsáhlého projektu, díky kterému bude ve městě vystavěn prostorný azylový dům. Dalšími plánovanými opatřeními na podporu sociálně vyloučených obyvatel Břeclavi, které se objeví ve strategickém plánu, jsou: příprava systému prostupného bydlení, navýšení míst u veřejně prospěšných prací nebo výstavba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v centru města a výstavba plácků a hřišť.

„Partneři mají zájem s Agenturou nadále spolupracovat ve všech výstupech, které budou podrobněji představeny v strategickém plánu. Rada města v září loňského roku schválila podporu přípravy tohoto plánu," říká lokální konzultantka v Břeclavi Markéta Tvrdíková.

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974


Inspirace

Napsali o nás


//]]>