Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura pro sociální začleňování pomáhá chránit společenství vlastníků před nezodpovědným jednáním obchodníků s chudobou

Tisk E-mail

Praha, 24. 7. 2018 – Odpojený přívod elektřiny, plynu, nebo vody jako následek neuhrazených příspěvků na správu domu a záloh na služby. S tímto problémem se potýká řada společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Agentura pro sociální začleňování proto připravila metodiku, která má pomoci společenstvím vlastníků takovým situacím předcházet.

Dluhy omezují možnosti SVJ udržovat stav domu a pokud je neplatičů v domě více, je ohrožen i výkon základních povinností společenství. Takový stav vede k prohlubování sociálního vyloučení obyvatel a podílí se i na eskalaci problémů v mezilidských vztazích.

„Nezodpovědné jednání některých vlastníků jde často ruku v ruce s využíváním systému dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, kdy majitel pronajímá byt domácnosti ohrožené sociálním vyloučením, nebo jinak znevýhodněné. Úřad práce vyplácí nájemci příspěvek, majitel bytu však společenství vlastníků příspěvky na správu domu, ani zálohy za služby dlouhodobě neodvádí," uvedl k tomu ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

Pro toto chování se vžilo označení „obchod s chudobou". Díky němu hrozí přerušení dodávek elektřiny, vody, či plynu a domy musí před odpojením služeb zachraňovat ti vlastníci bytů, kteří v domě žijí a na dluhy spekulanta dlouhodobě doplácejí. Například na sídlištích v Chomutově byl v posledních letech život mnoha SVJ ochromen jediným „obchodníkem" vlastnícím desítky bytů.

Materiál Agentury pro sociální začleňování nazvaný „Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky?" obsahuje praktické informace o právních nástrojích využitelných pro účinnou prevenci tohoto jevu. Předsedové SVJ v něm naleznou přehledně popsané postupy pro jednání s dlužníkem a způsoby vymáhání dluhu a také vzory důležitých písemností pro vymáhání dluhu.

Dokument Agentury pro sociální začleňování si klade za cíl předcházet krizovým událostem v oblasti bydlení. Dalším nezbytným krokem je však také podpora společenství vlastníků jednotek v boji se spekulanty s byty na systémové úrovni, především nezbytnými legislativními opatřeními, která profitování z chudoby druhých zcela znemožní.

Ke stažení: Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky? (pdf, 1,34 MB)

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>