Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování pokračuje v působení v Litvínově až do konce roku 2012

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách bude působit v Litvínově až do konce roku 2012. Má tak možnost pokračovat v řadě započatých opatření na podporu sociálního začleňování.

„Monitorovací výbor Agentury včera rozhodl o tom, že Agentura bude v Litvínově pokračovat v práci až do konce roku 2012. Důvody pro toto rozhodnutí byly pozdější začátek práce v této lokalitě než v ostatních pilotních lokalitách, ale i vstřícný postoj a dobrá spolupráce s městem i s ostatními partnery," vysvětluje zdůvodnění ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura v Litvínově začala pracovat ve druhé polovině roku 2009 na základě usnesení vlády po nepokojích způsobených ozbrojeným útokem pravicových extremistů na sídliště Janov. Za více než rok práce dosáhla Agentura, respektive celá platforma takzvaného lokálního partnerství, kterou tu Agentura vede, řady výborných výsledků.

Společně byla připravena projektová žádost, která v případě úspěchu žádosti zajistí výstavbu komunitního centra na sídlišti Janov. Další projekt pak zajistí fungování aktivit v tomto centru. Město ve spolupráci s dalšími partnery pracuje se systémem prostupného bydlení. V něm již dosáhlo devatenáct lidí na nejvyšší stupeň tréninkového bydlení s nájemní smlouvou. S druhým nevětším vlastníkem bytů byl také připraven projekt Druhá šance, který má za cíl předcházet ztrátě bydlení a propadu do dluhové pasti. Poskytovatelé terénní sociální práce se scházejí na pravidelných seminářích nad odbornými tématy a sdílením dobré a špatné praxe. Realizován byl projekt v oblasti prevence sociopatologických jevů zaměřený na děti a mládež se sídliště Janov a městských ubytoven, na kterém se podílely Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov a odbor sociálních věcí.

Město úspěšně využívá nástroje veřejné služby, která umožňuje návrat dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. K tomu by mělo přispět i další připravované opatření. V něm město připravuje zařadit do směrnice města o zadávání veřejných zakázek podmínku určité kvóty pracovních míst (zřejmě deset procent), která bude muset být v zakázce vyhrazena pro dlouhodobě nezaměstnané.

„Na sídlišti Janov dále začala fungovat Poradna při finanční tísni a město plánuje provést kampaň zaměřenou na zlepšení image sídliště, která bude propagovat dosažené úspěchy a příležitosti, které Janov skýtá. Cílem je zastavit odliv lidí a postupné vyprazdňování bytů na sídlišti," říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování Karel Straka.

Do budoucna je v Litvínově plánován vznik Pouliční fotbalové ligy. Agentura se také aktivně podílí na podpoře vedení města, které se snaží o omezování videoloterijních terminálů na území města.

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

Akční plán integračních opatření, který byl schválen zastupitelstvem 24. června 2010 je ke stažení zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-litvinov/akcni-plan-integracnich-opatreni-lokalniho-partnerstvi-litvinov-asz-2010/download


Inspirace

Napsali o nás


//]]>