Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy

Tisk E-mail

Praha, 1.7.2014 - V osmi místech republiky vládní Agentura pro sociální začleňování k poslednímu červnovému dni uzavřela tříletou spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení. Vznikla díky ní řada nových služeb, pracovních míst a dalších podpůrných aktivit, které provozují města i místní organizace.

 Jde o města: Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní.

„Současná třaskavá situace zejména v místech sociálního vyloučení je velmi složitá pro lidi žijící uvnitř, ale také vně. Věřím, že nabízením spolupráce a pomoci městům může Agentura a tím i vláda napomoci ke skutečnému a postupnému řešení problémů. Díky patří starostům a politikům, kteří se rozhodli jít do méně lehkého procesu zkusit něco udělat," říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

"Například spolupráce s městem Kadaň byla i díky velké ochotě a aktivitě vedení města takřka příkladná. Během krátké doby se tu podařilo uskutečnit řadu aktivit, které už dnes významně mění situaci lidí v sociálně tíživé situaci," upozorňuje na výsledky spolupráce s jedním z měst ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

V Kadani se mimo jiné podařilo zaměstnat 187 dlouhodobě nezaměstnaných osob, 28 dětí z vyloučených rodin připravit na školní docházku v předškolních klubech a 20 umístit do mateřských škol. Do prorodinných služeb se zapojilo 95 rodičů, 82 dětí školního věku chodí do zájmových kroužků a 180 dětí a mládeže do aktivit nízkoprahových zařízení. I díky tomu poklesla v Kadani trestná činnost páchaná dětmi a mládeží za poslední dva roky o 49 procent. V lokalitě Prunéřov, která se nachází několik kilometrů za městem, bylo zrekonstruováno Centrum sociálních služeb. To nabízí služby pro rodiny s dětmi, dluhové a pracovní poradenství i zázemí pro terénní sociální pracovníky. Město zvýšilo kvalitu bydlení v bytech v Prunéřově těm, kteří nedluží a plní své závazky. Na úklidových a opravných pracích se zde podílejí i místní obyvatelé a každý dům má dnes svého domovníka, který se stará o drobné opravy a pořádek v domě. Vedení města a jeho odborů se již druhým rokem pravidelně schází s prunéřovskými nájemníky na domovních schůzích. Za poslední 2 roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o 46 procent.

„Agentura nám pomohla především v tom, že dokázala naše poněkud roztříštěné představy o tom, jak v řadě oblastí postupovat dál, dát dohromady a dát tomu směr, kterým můžeme nyní pokračovat dál," hodnotí spolupráci s Agenturou starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

V severočeské Krupce vzniklo více než 30 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané v rámci systému prostupného zaměstnávání, který městu Agentura pomohla zavést. Bylo zde veřejnosti zpřístupněno zrekonstruované školní hřiště, vybudována oddechová zóna s lavičkami, na jejímž vybudování se podíleli i místní obyvatelé. Ve městě bylo zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

„Dostala jsem se sem díky programu Úřadu práce, který mě zaujal. Připravuji a vydávám obědy, mají nádobí, žehlím a mandluji prádlo," říká Marta Hanzlíková, která v rámci systému prostupného zaměstnávání pracovala devět měsíců na veřejně prospěšných pracích v Mateřské školce Sluníčko a nyní zde bude moci zůstat díky pracovnímu místu dotovanému Úřadem práce.

Sokolov se výrazně zaměřil na podporu škol. Na čtyřech z pěti základních škol v Sokolově byly zřízeny pozice asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Ti jsou ve třídách k dispozici žákům, kteří potřebují jejich podporu při některých částech výuky. Díky projektu, který město ve spolupráci s Agenturou připravilo, v mateřských a základních školách začnou od září 2014 působit 3 noví školní psychologové a 5 speciálních pedagogů. Agentura městu takto pomohla řešit situaci, která vznikla v důsledku zrušení jedné ze základních škol, na kterou docházelo více než 200 žáků, většina z nich ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti se podařilo rozmístit do ostatních škola a zajistit jim patřičnou podporu. Ve městě byla také zřízena pozice terénního sociálního pracovníka a vznikl sociální podnik Srdce a čin, který se zaměřuje na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Město Kolín během spolupráce s Agenturou zajistilo fungování stávajících sociálních služeb a na každé ze šesti základních škol ve městě zřídilo pozice školních psychologů a speciálních pedagogů.

„Spolupráce s těmito osmi městy ukázala, že i během tří let, které jsou nyní vyměřeny pro spolupráci s Agenturou, se situace v jednotlivých místech může výrazným způsobem měnit k lepšímu," říká ke končící spolupráci ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

"S výsledky ve většině měst jsme spokojeni, v některých místech byla spolupráce uspokojivá, avšak hlavní palčivé problémy jsme během spolupráce nedokázali vyřešit. Ve Větřní tak zůstává stále otevřená problematika bydlení, budeme s městem v omezené míře spolupracovat i nadále ve formě takzvané vzdálené podpory. Ve Vejprtech se ve finále spolupráce zúžila na jeden rozsáhlý projekt zajišťující sociální služby v místě. I za něj jsme ale rádi, dosavadní kapacita sociálních služeb v místě zdaleka nebyla dostatečná," dodává Šimáček.

Od začátku července začíná Agentura pro sociální začleňování spolupracovat s devíti novými městy a obcemi. Celkem nyní Agentura spolupracuje s 26 městy z celé republiky, kterým podobným způsobem pomáhá při poznávání problému sociálního vyloučení a nastavování místních procesů pro jeho řešení.

Více informací:

Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

Ke stažení:

- Agentura pro sociální začleňování - výsledky spolupráce - města podporovaná červen 2011-červen 2014 (pdf) 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>