Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Agentura pro sociální začleňování bude působit v Ústí nad Labem až do konce roku 2012

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách prodlouží své působení v Ústí nad Labem o rok a půl až do konce roku 2012. Rozhodli o tom včera na zasedání členové Monitorovacího výboru Agentury.

„Od komunálních voleb jsme s novým vedením radnice navázali velmi intenzivní spolupráci, která je příslibem pro další práci. Tato skutečnost spolu s možností dokončit proces strategického plánování a na něj navazující rozsáhlé individuální projekty byly hlavními důvody pro rozhodnutí prodloužit činnost Agentury ve městě až do konce roku 2012. Důležitým faktorem je i velikost cílové skupiny a potenciální velký dopad plánovaných projektů," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura působí v Ústí nad Labem od začátku svého působení v roce 2008. Platforma lokálního partnerství, která zde byla vytvořena má v současnosti 11 členů. Kromě zástupců města, úřadu práce a Policie jsou v ní zástupci neziskových organizací, které se v místě podílejí na práci se sociálně vyloučenými lidmi.

Agentura spolupracuje s partnery na tvorbě dokumentu Integrační program rozvoje měst (IPRM), lokální konzultant je členem řídícího výboru tohoto dokumentu. Pro jeho naplňování byla vybrána lokalita „Neštěmice-Mojžíř", která má tendenci stát se sociálně vyloučenou lokalitou.

Z tohoto dokumentu vycházela příprava rozsáhlého individuálního projektu pro vytvoření Akčního centra Předlice. Ten má sloužit k získání vybavení pro toto centrum a zavedení sedmi nových sociálních služeb. Pokud bude žádost úspěšná, zajistí městu na tyto aktivity téměř 20 milionů korun. Další projekt, který podala Základní škola Hlavní umožní doučování dětí v rodinách, terénní práci pro školu a aktivity pro děti se specifickými poruchami učení. Bude mít dopad až na 170 žáků.

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>