Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura pořádá workshop o dobrých praxích v oblasti správy bytového fondu obcí

Tisk E-mail

Praha, 26.3.2014 – Agentura pro sociální začleňování pořádá workshop, na kterém představí příklady dobrého spravování obecního bytového fondu, které mohou být prevencí a pomoci k řešení problematiky sociálního vyloučení.


Workshop se bude konat v pátek 11. dubna od 10 do 15 hodin ve Starém tiskovém sále v budově Úřadu vlády ČR (Strakova akademie) (nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1).

Na workshopu budou představeny dobré praxe v oblasti správy obecního bytového fondu v lokalitách, kde žijí domácnosti ohrožené sociálním vyloučením nebo v lokalitách, jež již vyloučené jsou. Workshop bude rozdělen do dvou částí.

První blok představí metody práce a výsledky projektu prevence a řešení zadluženosti na nájemném, který realizovala Správa nemovitostí MČ Brno – střed v partnerství s poskytovateli sociálních služeb (IQ Roma servis a DROM).

Druhý blok představí komplex nástrojů bytové a sociální politiky, jež navrhlo lokální partnerství ve městě Kadaň a jež realizuje město společně se svými partnery. V rámci prezentace budou představeny systém domovnictví, domovních výborů a komunitní práce a dále systém tzv. prostupného bydlení. Město Kadaň získalo v roce 2013 prestižní ocenění Gypsy Spirit v kategorii „Obec-město – za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity".

První část workshopu tak bude věnována nástrojům předcházení sociálního vyloučení, ve druhé části se účastníci seznámí s možnostmi řešení problémů spojených s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách.

Akce je určena zejména lokálním partnerům Agentury pro sociální začleňování, zástupcům vedení obcí a měst (starostům či radním) a vedoucím úředníkům odborů zodpovědných za správu obecního bytového fondu (odborů správy majetku města či bytových odborů).

Svojí přihlášku na workshop posílejte prosím do pondělí 31. března 2014 na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

PROGRAM WORKSHOPU

9:30 – 10:00 Prezence

10:00 – 10:10 Úvodní slovo
Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování

1. blok – Závěrečná konference projektu OPLZZ „Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti"

10:10 – 10:30 Celkové výstupy projektu s důrazem na snížení dluhové zátěže MČ Brno Střed, snížení počtu podaných žalob na vystěhování, snížení celkových dluhů při případném vystěhování, celková ekonomická výhodnost projektu pro správce bytového fondu a majitele.
Marie Pešáková (Ředitelka SNMČ)

10:30 – 11:00 Systém spolupráce s TSP partnerů, agenda dluhového poradce (její silné a slabé stránky) a komunikace s MČ Brno střed (doporučování prodloužení NS apod.)
Marie Ranglová (Dluhová poradkyně SNMČ)

11:00 – 11:15 Prezentace příkladu dobré praxe: prevence vystěhování z důvodu dluhů na nájemném - kazuistika pozitivního výsledku mezioborové spolupráce.
Zuzana Medňanská (TSP IQ Roma servis o.s.)

11:15 – 11:30 Prezentace "neúspěšného případu" udržení bydlení s důrazem na analýzu silných a slabých aspektů spolupráce a výsledných navržení potenciálně prospěšných nástrojů prevence ztráty bydlení (např. hlubší spolupráce s ÚP, zaměstnavateli apod.)
Terénní pracovník (TSP Drom nebo IQRS – bude upřesněno)

11:30 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

2. blok – Představení komplexu nástrojů bytové a sociální politiky navržených pro účely sociálně vyloučené lokality Prunéřov (město Kadaň)
Tomáš Mědílek, Město Kadaň, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Bronislav Podlaha, Agentura pro sociální začleňování, lokální konzultant pro město Kadaň

13:00 – 13:30 Představení výchozí situace v Prunéřově a cílů a opatření zahrnutých do Strategického plánu lokálního partnerství Kadaň pro roky 2012 – 14

13:30 – 14:00 Systém domovnictví, domovních výborů a komunitní práce jako nástrojů předcházení fyzickému úpadku bytového fondu a motivace nájemníků k péči o své bydlení a okolní prostředí

14:00 – 14:30 Prostupné bydlení jako individuální a motivační způsob práce s nájemníky a cesta k důstojnému bydlení

14:30 – 15:00 Závěrečná diskuse


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>