Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura pomohla obcím a městům připravit už 94 projektů

Tisk E-mail

Praha, 25.1.2012 - Studie představuje projektové poradenství Agentury i to, jaké projekty pomohla obcím připravit v letech 2010 až 2012.

Jedním ze závěrečných výstupů tříletého individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách", který v posledních třech letech realizovala vládní Agentura pro sociální začleňování, bylo vypracování studie, která shrnuje podobu a výsledky projektového poradenství Agentury spolupracujícím obcím a městům.


Ve studii, kterou si nyní můžete stáhnout na webových stránkách Agentury, si můžete přečíst podrobný popis toho, jak funguje podpora při přípravě projektů na podporu sociálního začleňování pro jednotlivá města a obce, se kterými Agentura spolupracuje.

Ve studii naleznete také přehled všech projektů, na kterých se Agentura za poslední tři roky podílela. Zjistíte tak, že obcím, se kterými Agentura spolupracovala, bylo v letech 2010 až 2012 schváleno či již je realizováno celkem 94 projektů na podporu sociálního začleňování, ty nasměrovaly do těchto obcí a měst prostředky za 1 mld. Kč a poskytly podporu více než 20 tisícům osob.

V závěru studie se můžete seznámit s krátkými případovými studiemi, které představují různé podoby projektového poradenství Agentury na konkrétních příkladech a typických situacích.

Ukázka případové studie

„Nové metody formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole" (učení se projektům)

Grantový projekt základní školy, partneři: o.s. Začít spolu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 1.2
Výzva 3
Termíny realizace: 9/2010 až 2/2012
Rozpočet: 3,4 mil. Kč
Náplň: pedagogická asistence, terénní pracovník pro školu, změna pojetí třídních schůzek, individuální přístup k dětem ohroženým předčasným odchodem ze školy, adaptační setkávání pro žáky a jejich rodiny
Monitorovací indikátory: 670 podpořených osob

Potřeba projektu byla vyvolána zhoršující se situací na Základní škole Masarykova, do jejíž výuky přicházelo stále více dětí z chudých rodin a ze sociálně vyloučených lokalit města Broumova, s čímž se pojily problémy jako zvyšující se sociálně patologické jednání dětí, špatná komunikace s některými rodiči, nemožnost zajistit adekvátní individuální přístup k dětem, které měly problémy s učením atd. Přípravy projektu trvaly 4 až 5 měsíců a vzhledem k prvožadatelství základní školy zde poskytla ASZ výraznou podporu. Projekt byl schválen bez větších změn, prezentován broumovské veřejnosti a realizován. Během realizace se škola setkala pouze s personálními problémy (najít vhodného projektového manažera, terénního pracovníka a společnost se zkušenostmi s individuálním vzděláváním žáků z romského prostředí), žáky školy byl projekt hodnocen kladně. Úspěchem spolupráce školy, ASZ a města Broumova je zapojení města do udržitelnosti projektu, kdy financuje po ukončení projektu z městského rozpočtu pozice asistentů pedagoga a adaptační pobyty. Základní škola pak se zvyšující se nezávislostí a zkušeností zpracovala a podala 2 další projekty OP VK, z nichž ten druhý, který zpracovali učitelé již zcela sami, uspěl a bude realizován („Odstraňujeme bariéry", od 1/2013).


Ke stažení:
- Studie partnerských měst a obcí vzniklých či realizovaných s podporou projektového poradenství ASZ v letech 2010-2012 (ASZ, 2012)Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>